آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 3759 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
626,453
15,831,581,586,552 ریال
376,942,419 $
2
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
566,822
13,186,827,539,461 ریال
313,972,084 $
3
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
606,373
12,910,177,258,571 ریال
307,385,173 $
4
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
430,604
6,956,557,825,633 ریال
165,632,329 $
5
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
363,157
6,593,772,888,891 ریال
156,994,593 $
6
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
348,505
6,456,484,669,546 ریال
153,725,825 $
7
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
293,543
6,075,259,085,599 ریال
144,649,026 $
8
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
338,080
5,823,337,623,528 ریال
138,650,896 $
9
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
270,227
5,124,041,321,489 ریال
122,000,984 $
10
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
218,274
4,032,767,311,244 ریال
96,018,269 $
11
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
214,663
3,587,955,166,702 ریال
85,427,504 $
12
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
84,362
1,509,037,999,216 ریال
35,929,476 $
13
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84715020
دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي
5,901
371,321,622,761 ریال
8,840,991 $
14
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84715020
دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي
8,565
366,176,739,614 ریال
8,718,494 $
15
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
9,994
353,855,807,518 ریال
8,425,138 $
16
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
3,624
332,448,626,293 ریال
7,915,443 $
17
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84715020
دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي
10,996
310,317,519,472 ریال
7,388,512 $
18
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
9,019
302,892,204,061 ریال
7,211,719 $
19
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
30022000
واكسنها براي پزشكي
12,808
278,466,538,752 ریال
6,630,156 $
20
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171220
گوشی های دارای صفحه کلید غیرلمسی (feature phone)
70,069
274,450,343,225 ریال
6,534,532 $
21
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
13,637
269,366,044,428 ریال
6,413,477 $
22
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
12,944
268,256,856,608 ریال
6,387,068 $
23
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
8,446
267,255,320,188 ریال
6,363,222 $
24
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
11,803
261,983,386,717 ریال
6,237,700 $
25
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
7,121
257,652,828,203 ریال
6,134,591 $
26
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
13,204
254,652,397,382 ریال
6,063,152 $
27
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
9,850
251,319,594,452 ریال
5,983,800 $
28
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
44,912
249,586,971,811 ریال
5,942,547 $
29
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
10,016
228,821,461,318 ریال
5,448,130 $
30
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
16,337
225,839,333,511 ریال
5,377,127 $
31
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
13,544
220,659,840,494 ریال
5,253,806 $
32
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
7,250
211,709,550,691 ریال
5,040,704 $
33
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
13,231
210,988,259,386 ریال
5,023,530 $
34
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
34,645
206,091,390,832 ریال
4,906,938 $
35
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
85171220
گوشی های دارای صفحه کلید غیرلمسی (feature phone)
48,148
206,039,994,515 ریال
4,905,714 $
36
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
30022000
واكسنها براي پزشكي
6,965
203,875,315,800 ریال
4,854,174 $
37
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
6,787
201,934,881,797 ریال
4,807,973 $
38
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84713020
ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book)
33,616
199,257,542,901 ریال
4,744,227 $
39
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
7,245
197,111,524,872 ریال
4,693,132 $
40
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84715020
دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي
4,095
196,696,673,326 ریال
4,683,254 $
41
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
15
193,645,880,471 ریال
4,610,616 $
42
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
11,866
193,146,336,990 ریال
4,598,722 $
43
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
90213100
مفصل هاي مصنوعي
3,552
189,507,859,855 ریال
4,512,092 $
44
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
9
188,696,284,934 ریال
4,492,769 $
45
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
4,474
185,790,701,674 ریال
4,423,588 $
46
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
30022000
واكسنها براي پزشكي
1,623
182,611,876,566 ریال
4,347,902 $
47
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
30,813
181,132,740,698 ریال
4,312,684 $
48
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
30022000
واكسنها براي پزشكي
9,143
179,145,716,280 ریال
4,265,374 $
49
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
38
173,942,810,396 ریال
4,141,495 $
50
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
2,153
173,081,705,519 ریال
4,120,993 $
مجموع کل (ریال): 97,107,530,760,743
مجموع کل (دلار): 2,312,084,064