آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور اسپانيا گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 400 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
90183230
سوزن بخيه بانخ، تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين،كات گوت كروميك،نايلون، سيلك، پلي پروپيلن،....
2,799
85,686,507,448 ریال
2,040,155 $
2
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
13,062
79,183,100,703 ریال
1,885,312 $
3
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
4,966
63,781,319,759 ریال
1,518,603 $
4
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
4,756
52,049,621,728 ریال
1,239,277 $
5
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
4,476
44,351,222,149 ریال
1,055,981 $
6
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
1,933
37,686,509,659 ریال
897,298 $
7
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
29359090
سا?ر
200
36,699,200,000 ریال
873,790 $
8
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
3,192
33,765,106,819 ریال
803,931 $
9
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
3,809
28,891,240,785 ریال
687,887 $
10
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30051090
ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور
1,726
27,470,230,480 ریال
654,053 $
11
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
1,161
25,190,635,562 ریال
599,777 $
12
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
2,362
23,383,198,680 ریال
556,743 $
13
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
29359090
سا?ر
100
20,639,200,000 ریال
491,410 $
14
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
29359090
سا?ر
100
20,310,800,000 ریال
483,590 $
15
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30039090
ساير داروهاي غير مذكور غير ازخرده فروشي که توليد داخلي ندارند غير مذکور
285
19,439,930,225 ریال
462,855 $
16
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
6,132
18,755,789,130 ریال
446,566 $
17
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
881
18,504,136,972 ریال
440,575 $
18
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
7,854
18,054,415,558 ریال
429,867 $
19
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
2,290
17,391,214,630 ریال
414,077 $
20
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
03019120
قزل آلا ازنوع تخم چشم زده
2,183
17,088,780,409 ریال
406,876 $
21
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
2,188
16,534,898,064 ریال
393,688 $
22
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
03019120
قزل آلا ازنوع تخم چشم زده
2,133
16,317,421,363 ریال
388,510 $
23
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30043222
سایر داروها دارای هورمون های کورتی کوستیروئیدی به استثنای دارای تولید داخل مشابه
305
15,336,138,308 ریال
365,146 $
24
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
583
15,244,242,600 ریال
362,958 $
25
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
2,340
15,005,503,222 ریال
357,274 $
26
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
1,430
14,324,217,255 ریال
341,053 $
27
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30033990
سايرداروهاي هورمون دار فاقد ا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده و توليد داخلي ندارند
617
13,559,666,600 ریال
322,849 $
28
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
173
12,821,027,102 ریال
305,263 $
29
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
29372990
ساير
14
12,282,267,000 ریال
292,435 $
30
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
300
11,354,843,500 ریال
270,353 $
31
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
883
11,225,532,163 ریال
267,275 $
32
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
5,073
11,057,404,316 ریال
263,272 $
33
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
483
10,897,986,840 ریال
259,476 $
34
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
03019120
قزل آلا ازنوع تخم چشم زده
1,315
10,483,600,630 ریال
249,610 $
35
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
300
9,271,628,800 ریال
220,753 $
36
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
84193900
ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد
590
9,205,080,070 ریال
219,169 $
37
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
578
9,177,539,000 ریال
218,513 $
38
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
32073010
محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم
50
8,911,314,900 ریال
212,174 $
39
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
29021900
سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان
6
8,692,969,210 ریال
206,975 $
40
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
03019120
قزل آلا ازنوع تخم چشم زده
1,095
8,652,765,290 ریال
206,018 $
41
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30033990
سايرداروهاي هورمون دار فاقد ا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده و توليد داخلي ندارند
180
8,568,168,000 ریال
204,004 $
42
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
32073010
محلولهاي با حداقل 7% فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم
40
8,358,168,000 ریال
199,004 $
43
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
03019120
قزل آلا ازنوع تخم چشم زده
1,166
8,350,815,600 ریال
198,829 $
44
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30033990
سايرداروهاي هورمون دار فاقد ا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده و توليد داخلي ندارند
773
8,260,573,384 ریال
196,680 $
45
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30033990
سايرداروهاي هورمون دار فاقد ا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده و توليد داخلي ندارند
300
8,098,120,000 ریال
192,812 $
46
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
21069080
مكمل غذايي
1,310
8,087,518,508 ریال
192,560 $
47
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
347
7,995,372,855 ریال
190,366 $
48
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
1,610
7,770,931,545 ریال
185,022 $
49
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
30032090
داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيها که توليد داخلي ندارند
367
7,576,077,600 ریال
180,383 $
50
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانيا
85319090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531
2,005
7,529,681,502 ریال
179,278 $
مجموع کل (ریال): 1,009,273,633,923
مجموع کل (دلار): 24,030,325