آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور استراليا گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور استراليا گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 82 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
38210000
كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني.
483
38,539,664,100 ریال
917,611 $
2
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
03019920
تخم و لارو بچهک ماهي
22
32,756,040,000 ریال
779,906 $
3
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
90192090
سايردستگاه هاي درمان تنفس
1,723
27,037,885,000 ریال
643,759 $
4
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
90192090
سايردستگاه هاي درمان تنفس
360
23,949,938,200 ریال
570,237 $
5
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
570
23,688,639,039 ریال
564,015 $
6
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
29369000
ساير، همچنين كنسانتره هاي طبيعي
4,676
23,685,155,414 ریال
563,932 $
7
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
555
23,066,936,857 ریال
549,213 $
8
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
90192090
سايردستگاه هاي درمان تنفس
426
17,993,848,540 ریال
428,425 $
9
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
140
16,242,971,500 ریال
386,737 $
10
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
03019920
تخم و لارو بچهک ماهي
9
13,897,440,000 ریال
330,891 $
11
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
156
12,925,259,600 ریال
307,744 $
12
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
108
12,336,295,176 ریال
293,721 $
13
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
110
12,002,640,000 ریال
285,777 $
14
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
192
11,996,133,000 ریال
285,622 $
15
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
03019920
تخم و لارو بچهک ماهي
8
11,899,440,000 ریال
283,320 $
16
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
03019920
تخم و لارو بچهک ماهي
8
11,275,200,000 ریال
268,457 $
17
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
90192090
سايردستگاه هاي درمان تنفس
523
10,423,867,259 ریال
248,187 $
18
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
85429000
اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك
3,107
8,955,828,000 ریال
213,234 $
19
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
85429000
اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك
1,740
8,043,840,000 ریال
191,520 $
20
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
60
7,335,109,000 ریال
174,645 $
21
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
12099110
بذر خیار
49
6,909,200,280 ریال
164,505 $
22
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
621
6,855,394,560 ریال
163,224 $
23
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
29419090
سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر
45
6,626,005,500 ریال
157,762 $
24
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
850
6,381,075,600 ریال
151,930 $
25
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
90192090
سايردستگاه هاي درمان تنفس
182
6,373,030,500 ریال
151,739 $
26
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
85429000
اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك
2,700
6,218,100,000 ریال
148,050 $
27
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
335
6,000,808,737 ریال
142,876 $
28
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
12099115
بذر گوجه فرنگی
576
5,738,286,900 ریال
136,626 $
29
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
12099115
بذر گوجه فرنگی
466
5,714,867,190 ریال
136,068 $
30
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
30043290
سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند
520
5,448,421,680 ریال
129,724 $
31
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
21069080
مكمل غذايي
1,400
5,408,550,000 ریال
128,775 $
32
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
03019920
تخم و لارو بچهک ماهي
4
5,127,360,000 ریال
122,080 $
33
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
251
4,782,840,127 ریال
113,877 $
34
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
90192090
سايردستگاه هاي درمان تنفس
84
4,530,183,600 ریال
107,862 $
35
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
191
4,527,863,657 ریال
107,806 $
36
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
85429000
اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك
950
4,468,800,000 ریال
106,400 $
37
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
246
4,334,756,794 ریال
103,208 $
38
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
85069000
اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها
820
4,021,920,000 ریال
95,760 $
39
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
300
3,767,178,600 ریال
89,695 $
40
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
21069080
مكمل غذايي
800
3,381,728,000 ریال
80,517 $
41
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
200
2,875,507,082 ریال
68,464 $
42
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
230
2,861,469,000 ریال
68,130 $
43
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
90185090
ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر
51
2,854,692,785 ریال
67,969 $
44
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
90185090
ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر
51
2,804,913,895 ریال
66,784 $
45
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
550
1,858,411,986 ریال
44,248 $
46
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
107
1,760,904,000 ریال
41,926 $
47
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
38210090
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان
283
1,726,585,000 ریال
41,109 $
48
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
38210000
كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني.
199
1,677,536,055 ریال
39,941 $
49
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
38210000
كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني.
253
1,635,620,000 ریال
38,943 $
50
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استراليا
38210090
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان
186
1,556,058,243 ریال
37,049 $
مجموع کل (ریال): 476,280,200,456
مجموع کل (دلار): 11,340,000