آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اتريش گمرک فرودگاه امام خميني (ره)



آمار کل واردات از کشور اتريش گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 360 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
10,752
260,308,112,865 ریال
6,197,812 $
2
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
6,107
211,932,458,675 ریال
5,046,011 $
3
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
14,605
209,760,385,460 ریال
4,994,295 $
4
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90314900
ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند.
4,244
139,373,408,367 ریال
3,318,414 $
5
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
10,375
121,643,850,875 ریال
2,896,282 $
6
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
15,228
121,275,279,334 ریال
2,887,507 $
7
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
316
83,166,718,855 ریال
1,980,160 $
8
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
3,196
77,155,066,000 ریال
1,837,025 $
9
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
2,964
66,343,145,872 ریال
1,579,599 $
10
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
2,122
45,633,947,584 ریال
1,086,523 $
11
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
1,817
43,434,658,366 ریال
1,034,159 $
12
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
2,178
40,266,488,236 ریال
958,726 $
13
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
1,255
39,856,492,584 ریال
948,964 $
14
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
1,155
32,615,920,660 ریال
776,570 $
15
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
1,643
30,203,172,312 ریال
719,123 $
16
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90185090
ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر
169
29,367,853,650 ریال
699,235 $
17
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
400
21,876,166,096 ریال
520,861 $
18
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
1,192
21,729,800,431 ریال
517,376 $
19
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
730
21,338,523,158 ریال
508,060 $
20
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
1,056
18,354,482,490 ریال
437,011 $
21
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
411
17,799,360,120 ریال
423,794 $
22
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
1,090
17,569,609,433 ریال
418,324 $
23
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
84807100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي.
1,700
16,166,282,600 ریال
384,911 $
24
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
498
16,023,103,878 ریال
381,502 $
25
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90223000
تيوبهاي اشعه ا يکس
305
15,760,026,144 ریال
375,239 $
26
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
796
15,004,884,648 ریال
357,259 $
27
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
630
14,188,912,474 ریال
337,831 $
28
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
165
13,816,627,600 ریال
328,967 $
29
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
677
13,497,874,984 ریال
321,378 $
30
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
29021900
سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان
145
12,829,018,804 ریال
305,453 $
31
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
1,570
12,724,253,175 ریال
302,958 $
32
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
85429000
اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك
4,906
11,877,229,046 ریال
282,791 $
33
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
541
10,673,141,376 ریال
254,122 $
34
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
632
10,535,901,784 ریال
250,855 $
35
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
894
9,833,641,459 ریال
234,134 $
36
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
130
9,765,806,400 ریال
232,519 $
37
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
29021900
سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان
146
9,409,326,804 ریال
224,032 $
38
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90181300
دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI)
1,156
8,847,314,616 ریال
210,650 $
39
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
100
8,377,467,500 ریال
199,464 $
40
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90223000
تيوبهاي اشعه ا يکس
260
8,350,433,669 ریال
198,820 $
41
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
106
8,334,207,500 ریال
198,434 $
42
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90185090
ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر
40
7,366,995,000 ریال
175,405 $
43
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
255
7,226,820,946 ریال
172,067 $
44
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90011090
سايرا لياف اپتيکي، دسته و کابل ا لياف اپتيکي بجزنوع آماده، باا تصالات، ا زا لياف منفردا غلاف نشده
493
7,145,907,444 ریال
170,141 $
45
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
420
7,023,974,648 ریال
167,237 $
46
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
21069080
مكمل غذايي
538
6,852,870,000 ریال
163,164 $
47
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
690
6,833,387,007 ریال
162,700 $
48
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
78
6,699,952,728 ریال
159,523 $
49
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
386
6,658,175,412 ریال
158,528 $
50
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اتريش
90181300
دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI)
365
6,613,517,763 ریال
157,465 $
مجموع کل (ریال): 1,959,441,956,832
مجموع کل (دلار): 46,653,380