آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 2232 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
5,587
302,503,473,303 ریال
7,202,464 $
2
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
2,860
290,581,993,235 ریال
6,918,619 $
3
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
6,773
259,687,192,569 ریال
6,183,028 $
4
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
32
259,334,911,891 ریال
6,174,641 $
5
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
2,920
229,140,899,299 ریال
5,455,736 $
6
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
948
194,590,311,100 ریال
4,633,103 $
7
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
963
194,381,104,502 ریال
4,628,122 $
8
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
5,860
174,274,553,407 ریال
4,149,394 $
9
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
9,256
172,169,505,741 ریال
4,099,274 $
10
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
3,871
166,252,997,123 ریال
3,958,405 $
11
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30043911
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
4,331
163,151,011,751 ریال
3,884,548 $
12
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
2,387
160,993,151,800 ریال
3,833,170 $
13
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
90213100
مفصل هاي مصنوعي
4,517
144,364,022,492 ریال
3,437,239 $
14
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
364
138,120,522,645 ریال
3,288,584 $
15
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
141
137,757,350,707 ریال
3,279,937 $
16
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
3,291
134,393,244,440 ریال
3,199,839 $
17
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
405
132,400,926,202 ریال
3,152,403 $
18
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
10,110
132,167,384,490 ریال
3,146,842 $
19
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
532
132,042,034,600 ریال
3,143,858 $
20
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
4,196
129,967,929,717 ریال
3,094,475 $
21
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
2,269
125,824,855,104 ریال
2,995,830 $
22
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
3,301
122,346,842,712 ریال
2,913,020 $
23
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
2,908
113,117,987,480 ریال
2,693,285 $
24
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
2,788
111,515,825,439 ریال
2,655,139 $
25
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
87021000
ک تنها با موتور پيستوني درونسوز تراكمي ک احتراقي (ديزل يا نيمه­ديزل)
198,000
111,274,080,000 ریال
2,649,383 $
26
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
922
108,353,215,123 ریال
2,579,838 $
27
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
6,620
106,233,085,972 ریال
2,529,359 $
28
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
6,479
104,718,656,030 ریال
2,493,301 $
29
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
6,213
102,006,556,103 ریال
2,428,728 $
30
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
2,203
101,941,290,359 ریال
2,427,174 $
31
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
3,642
98,536,964,423 ریال
2,346,118 $
32
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
817
95,690,230,108 ریال
2,278,339 $
33
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38210000
كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني.
2,008
92,474,280,000 ریال
2,201,769 $
34
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
574
89,407,299,785 ریال
2,128,745 $
35
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
20
88,964,181,054 ریال
2,118,195 $
36
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
2,435
88,742,477,673 ریال
2,112,916 $
37
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
13
85,302,363,360 ریال
2,031,009 $
38
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
45
84,093,666,765 ریال
2,002,230 $
39
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
1,527
82,609,282,686 ریال
1,966,888 $
40
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
2,057
77,690,775,550 ریال
1,849,780 $
41
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
3,100
74,657,828,561 ریال
1,777,567 $
42
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
333
74,362,616,050 ریال
1,770,538 $
43
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
84717090
سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري
1,165
72,069,395,044 ریال
1,715,938 $
44
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
4,940
71,319,463,278 ریال
1,698,082 $
45
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
4,003
70,828,819,574 ریال
1,686,400 $
46
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
1,650
70,637,735,918 ریال
1,681,851 $
47
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
17,465
69,851,099,492 ریال
1,663,121 $
48
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
7,373
67,574,724,247 ریال
1,608,922 $
49
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
84715020
دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي
1,903
66,615,961,682 ریال
1,586,094 $
50
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
215
66,311,902,279 ریال
1,578,855 $
مجموع کل (ریال): 6,343,347,982,865
مجموع کل (دلار): 151,032,095