آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک تهرانآمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک تهران 338 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
90292023
پانل نشانگر داراي ادوات سنجش از قبيل سرعت سنج، كيلومتر شمار، دورسنج موتور و غيره براي کاميون و ا توبوس
2,100
33,272,850,000 ریال
792,211 $
2
2 / 1399
غرب تهران
کره (جنوبي)
90221920
دستگاه هاي X-RAY براي بازرسي کالا به استثناي دستگاه هاي رديف 8705و90221910
5,280
24,453,999,360 ریال
582,238 $
3
11 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
39204310
نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر
75,359
19,705,045,703 ریال
469,168 $
4
6 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
90292023
پانل نشانگر داراي ادوات سنجش از قبيل سرعت سنج، كيلومتر شمار، دورسنج موتور و غيره براي کاميون و ا توبوس
764
12,904,580,000 ریال
307,252 $
5
12 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
84148010
واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor)
21,300
11,212,323,255 ریال
266,960 $
6
7 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
39204310
نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر
27,700
9,488,900,448 ریال
225,926 $
7
9 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
85030030
روتور واستاتور مربوط به الکتروموتور
207
8,824,119,632 ریال
210,098 $
8
5 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
39204310
نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر
58,196
8,793,255,208 ریال
209,363 $
9
5 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
400
7,472,924,061 ریال
177,927 $
10
5 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
54,650
7,182,040,411 ریال
171,001 $
11
12 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
39204310
نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر
20,124
7,081,093,800 ریال
168,597 $
12
5 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
84821000
بلبرينگ.
15,829
6,960,184,625 ریال
165,719 $
13
5 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
3,103
6,921,170,500 ریال
164,790 $
14
9 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
85015310
الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز
25,610
6,766,488,300 ریال
161,107 $
15
2 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
5,940
5,912,444,079 ریال
140,772 $
16
4 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
69,000
5,889,738,858 ریال
140,232 $
17
9 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
84811090
ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع
4,300
5,813,279,472 ریال
138,411 $
18
11 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
38249980
غربال مولکول? (مولکولارس?و) بر پا?ه زئول?ت
8,083
5,805,436,924 ریال
138,225 $
19
5 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
70195100
پارچه هاي تار و پودباف ا ز ا لياف شيشه به پهناي برا بر يا کمتر از 30 سانتيمتر.
19,530
5,339,934,785 ریال
127,141 $
20
9 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
84839000
چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره.
1,755
5,305,345,872 ریال
126,318 $
21
7 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
85392940
لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت
1,440
5,219,780,832 ریال
124,280 $
22
12 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
3,662
4,491,591,263 ریال
106,943 $
23
8 / 1399
غرب تهران
کره (جنوبي)
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
1,600
4,288,428,800 ریال
102,105 $
24
11 / 1399
غرب تهران
کره (جنوبي)
85299030
برد اصلي مونتاژ شده مربوط به نمايشگرهاي رديف 852841
2,867
3,972,947,964 ریال
94,594 $
25
5 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
84253120
سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي
11,650
3,717,210,000 ریال
88,505 $
26
9 / 1399
غرب تهران
کره (جنوبي)
85299030
برد اصلي مونتاژ شده مربوط به نمايشگرهاي رديف 852841
2,549
3,415,603,967 ریال
81,324 $
27
5 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
85043390
ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا 500 kva بجز ترا نسفورماتور جريان و ولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع
9,900
3,395,034,000 ریال
80,834 $
28
12 / 1399
غرب تهران
کره (جنوبي)
85299030
برد اصلي مونتاژ شده مربوط به نمايشگرهاي رديف 852841
2,278
3,322,564,555 ریال
79,109 $
29
7 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
17,280
3,265,909,114 ریال
77,760 $
30
11 / 1399
غرب تهران
کره (جنوبي)
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
6,359
3,240,395,678 ریال
77,152 $
31
4 / 1399
غرب تهران
کره (جنوبي)
85299030
برد اصلي مونتاژ شده مربوط به نمايشگرهاي رديف 852841
2,459
3,238,945,988 ریال
77,118 $
32
2 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
35069900
چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر.
19,400
3,081,269,334 ریال
73,364 $
33
4 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
28421090
سيليكاتهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص
39,600
2,997,951,264 ریال
71,380 $
34
12 / 1399
غرب تهران
کره (جنوبي)
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
4,373
2,954,507,213 ریال
70,345 $
35
6 / 1399
غرب تهران
کره (جنوبي)
85299030
برد اصلي مونتاژ شده مربوط به نمايشگرهاي رديف 852841
2,157
2,931,670,754 ریال
69,802 $
36
12 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
14,253
2,915,521,643 ریال
69,417 $
37
12 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
14,994
2,774,803,206 ریال
66,067 $
38
3 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
38101010
ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات
18,000
2,700,277,560 ریال
64,292 $
39
10 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
18,539
2,663,902,180 ریال
63,426 $
40
12 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
39071000
پلي ا ستال ها، به اشکال ا بتدا ئي
22,000
2,646,977,400 ریال
63,023 $
41
4 / 1399
غرب تهران
کره (جنوبي)
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
5,218
2,633,118,009 ریال
62,693 $
42
9 / 1399
غرب تهران
کره (جنوبي)
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
5,446
2,507,916,162 ریال
59,712 $
43
3 / 1399
غرب تهران
کره (جنوبي)
90221920
دستگاه هاي X-RAY براي بازرسي کالا به استثناي دستگاه هاي رديف 8705و90221910
1,320
2,419,182,360 ریال
57,600 $
44
2 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
90221440
دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال
845
2,352,222,000 ریال
56,005 $
45
9 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
38021000
زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon)
2,729
2,299,187,046 ریال
54,743 $
46
7 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
38159090
مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر
1,800
2,172,698,640 ریال
51,731 $
47
9 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
85030090
ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي
520
2,150,473,000 ریال
51,202 $
48
6 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
178
2,126,758,290 ریال
50,637 $
49
5 / 1399
غرب تهران
کره (جنوبي)
72202000
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمتر از600mm
11,814
2,028,547,706 ریال
48,299 $
50
10 / 1399
تهران
کره (جنوبي)
87089110
رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
4,056
1,902,876,551 ریال
45,307 $
مجموع کل (ریال): 294,933,427,772
مجموع کل (دلار): 7,022,225