آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک اصفهانآمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک اصفهان 95 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
39201060
ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون
83,462
24,883,251,080 ریال
592,458 $
2
11 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
39201060
ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون
45,942
19,972,157,343 ریال
475,528 $
3
12 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
2,483
18,836,008,920 ریال
448,476 $
4
12 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
28249010
سرنج ومين اورانژ
101,525
11,238,402,228 ریال
267,581 $
5
6 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
85079090
اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري
1,411
10,588,373,168 ریال
252,104 $
6
11 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
28112200
دي اکسيد سيليسيم
17,600
9,245,879,400 ریال
220,140 $
7
8 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
28112200
دي اکسيد سيليسيم
17,600
9,072,957,520 ریال
216,023 $
8
10 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
85079090
اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري
1,152
7,306,276,800 ریال
173,959 $
9
8 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
85079090
اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري
1,152
6,945,788,000 ریال
165,376 $
10
5 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
28112200
دي اکسيد سيليسيم
8,800
4,530,041,560 ریال
107,858 $
11
12 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
28112200
دي اکسيد سيليسيم
8,800
4,518,626,100 ریال
107,586 $
12
1 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
85079090
اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري
1,104
4,345,876,500 ریال
103,473 $
13
9 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
85079090
اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري
576
3,592,321,200 ریال
85,531 $
14
12 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
84549000
اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود
899
3,068,154,607 ریال
73,051 $
15
10 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
38249990
ساير
20,840
3,051,403,650 ریال
72,652 $
16
9 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
38249990
ساير
21,000
2,918,895,210 ریال
69,498 $
17
12 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
38249990
ساير
20,000
2,894,289,000 ریال
68,912 $
18
6 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
38249990
ساير
21,000
2,820,388,932 ریال
67,152 $
19
8 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
38249990
ساير
20,000
2,771,865,000 ریال
65,997 $
20
11 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
38249990
ساير
18,000
2,743,641,960 ریال
65,325 $
21
7 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
55034000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زپلي پروپيلن، حلاجي نشده، شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل آوري نشده
11,520
2,722,907,059 ریال
64,831 $
22
8 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
55034000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زپلي پروپيلن، حلاجي نشده، شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل آوري نشده
11,520
2,699,865,898 ریال
64,283 $
23
10 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
55034000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زپلي پروپيلن، حلاجي نشده، شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل آوري نشده
13,200
2,614,734,120 ریال
62,256 $
24
5 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
55034000
ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زپلي پروپيلن، حلاجي نشده، شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل آوري نشده
11,520
2,346,546,269 ریال
55,870 $
25
7 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
48054000
کاغذ و مقوا ي صافي، به شکل رول يا ورق
10,000
2,264,140,300 ریال
53,908 $
26
9 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
38101010
ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات
3,600
2,223,521,608 ریال
52,941 $
27
12 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
45019000
آخال چوب پنبه؛ چوب پنبه خرد شده، دانه دانه شده ياسائيده
2,910
2,202,137,794 ریال
52,432 $
28
2 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
38101010
ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات
3,600
2,058,517,104 ریال
49,012 $
29
7 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
38249990
ساير
15,000
2,007,948,078 ریال
47,808 $
30
12 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
38101090
خمير و پودرهاي لحيم کاري و جوشکاري مرکب ا ز فلز و ساير مواد
9,425
1,726,931,160 ریال
41,117 $
31
9 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
28112200
دي اکسيد سيليسيم
3,200
1,665,947,360 ریال
39,665 $
32
5 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
85372090
تابلو پانل.و تكيه گاه هاي مجهز به دو يا چند دستگاه رديف 8535يا8536، براي کنترل الکتريکي يا توزيع برق براي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت
2
1,586,811,016 ریال
37,781 $
33
9 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
84833000
پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing)
688
1,504,913,056 ریال
35,831 $
34
7 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
59119090
سایر محصولات واشیای نسجی غیر مذکور برای مصارف فنی مذکور در یادداشت 7 این فصل
928
1,269,034,214 ریال
30,215 $
35
9 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
84849090
ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر
124
1,176,858,852 ریال
28,020 $
36
11 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
28332950
سولفات سرب
3,000
1,003,517,424 ریال
23,893 $
37
9 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
84779000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره.
75
995,046,862 ریال
23,692 $
38
7 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
28332950
سولفات سرب
2,000
645,686,496 ریال
15,373 $
39
7 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
84799090
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو
8
495,947,493 ریال
11,808 $
40
5 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
84828000
بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد
100
389,958,649 ریال
9,285 $
41
7 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
84139200
اجزاءو قطعات بالابرهاي آبگونها
12
381,777,732 ریال
9,090 $
42
9 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
84137090
ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد
245
377,478,563 ریال
8,988 $
43
7 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
85168090
ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو
9
341,204,062 ریال
8,124 $
44
6 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
85168090
ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو
20
338,395,312 ریال
8,057 $
45
9 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
84195090
سا?ر
820
333,223,293 ریال
7,934 $
46
7 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
84195090
سا?ر
106
297,038,952 ریال
7,072 $
47
6 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
84799090
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو
66
279,952,455 ریال
6,666 $
48
9 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
85030030
روتور واستاتور مربوط به الکتروموتور
201
259,556,990 ریال
6,180 $
49
7 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
40169300
درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي
32
246,768,588 ریال
5,875 $
50
5 / 1399
اصفهان
انگلستان (بريتانيا)
84212190
ساير
118
234,544,392 ریال
5,584 $
مجموع کل (ریال): 192,035,509,329
مجموع کل (دلار): 4,572,271