آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ������������������������������������������������������ گمرک ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������آمار کل واردات از کشور ������������������������������������������������������ گمرک ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 144985 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
251
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
32,700,000
694,681,098,547 ریال
16,540,026 $
252
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85176120
دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر
87,109
692,366,501,654 ریال
16,484,917 $
253
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85177090
ساير اجزاء و قطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي
11,704
691,021,822,720 ریال
16,452,901 $
254
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
1,524,009
687,375,989,190 ریال
16,366,095 $
255
3 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
44,051
685,455,860,556 ریال
16,320,378 $
256
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
10059010
ذرت دامي
66,000,000
685,009,710,000 ریال
16,309,755 $
257
4 / 1399
تهران
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
67,562
681,996,809,063 ریال
16,238,019 $
258
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
فدراسیون روسيه
10019920
گندم معمولي
57,169,290
678,981,134,480 ریال
16,166,217 $
259
3 / 1399
چابهار
انگلستان (بريتانيا)
10039000
جو به استثناي بذر
65,408,354
677,226,650,854 ریال
16,124,444 $
260
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
22,664,773
674,524,847,360 ریال
16,060,115 $
261
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
65,271,972
667,868,092,192 ریال
15,901,621 $
262
4 / 1399
جلفا
ترکيه
24031900
ساير تنباكوي سيگار غير مذكور
2,292,890
661,330,284,692 ریال
15,745,959 $
263
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
65,764,690
661,059,836,178 ریال
15,739,520 $
264
9 / 1399
فولاد مبارکه
آلمان
84261190
سا?ر
1,177,500
658,474,413,921 ریال
15,677,962 $
265
2 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
31,930
651,037,966,260 ریال
15,500,904 $
266
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
10019920
گندم معمولي
46,650,000
645,951,890,475 ریال
15,379,807 $
267
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10039000
جو به استثناي بذر
62,630,000
640,811,621,520 ریال
15,257,420 $
268
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
19,589,382
640,375,585,619 ریال
15,247,038 $
269
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
64,446,225
640,155,352,070 ریال
15,241,794 $
270
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
1,314,458
637,717,200,739 ریال
15,183,743 $
271
10 / 1399
تهران
ترکيه
86079100
اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند.
200,020
636,266,260,666 ریال
15,149,197 $
272
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
1,527,919
631,118,423,004 ریال
15,026,629 $
273
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
76,600,000
630,700,170,129 ریال
15,016,671 $
274
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اتريش
10059010
ذرت دامي
69,300,000
629,951,124,726 ریال
14,998,836 $
275
12 / 1399
جلفا
ترکيه
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
1,964,610
628,859,897,326 ریال
14,972,855 $
276
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
1,824,831
624,961,586,674 ریال
14,880,038 $
277
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
61,102,990
623,233,255,624 ریال
14,838,887 $
278
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
60,999,815
622,753,089,573 ریال
14,827,455 $
279
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
31,844,000
622,268,695,928 ریال
14,815,921 $
280
5 / 1399
سرخس
ازبکستان
52010000
پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده
7,968,961
620,692,864,781 ریال
14,778,402 $
281
9 / 1399
تهران
امارات متحده عربي
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
249,931
620,128,282,078 ریال
16,913,937 $
282
3 / 1399
شهید باهنر
مناطق ويژه
76011000
آلومينيوم بصورت کارنشده، غيرممزوج.
19,586,000
616,990,500,000 ریال
14,690,250 $
283
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
58,279,280
613,538,454,636 ریال
14,608,058 $
284
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
84861000
ماشين‌ها و دستگاه‌هايي براي ساخت گوي‌هاي بلورين و يا پولك هاي نيمه هادي
891,700
610,245,954,900 ریال
14,529,666 $
285
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
1,506,835
609,554,010,219 ریال
14,513,191 $
286
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
31031100
دارا? 35 درصد وزن? ?ا ب?شتر پنتا اکس?د د? فسفر (P2O5)
39,375,000
607,618,265,625 ریال
14,467,102 $
287
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
47,364,000
606,667,028,208 ریال
14,444,453 $
288
8 / 1399
جلفا
ترکيه
24031910
توتون آماده یا فرآوری شده ( خرمن آماده ) برای تولید سیگارت
1,977,820
603,502,908,242 ریال
14,369,117 $
289
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
10059010
ذرت دامي
65,997,150
599,652,348,803 ریال
14,277,437 $
290
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
مالزي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
16,714,225
598,547,264,634 ریال
14,251,125 $
291
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
31031100
دارا? 35 درصد وزن? ?ا ب?شتر پنتا اکس?د د? فسفر (P2O5)
39,375,000
597,931,818,750 ریال
14,236,472 $
292
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
84069000
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار
810,766
597,194,165,337 ریال
14,218,909 $
293
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019010
دانه سویا تراریخته
30,000,000
596,532,262,750 ریال
14,203,149 $
294
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چين
84219100
اجزاء و قطعات ماشين هاي گريزا زمرکز، همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز
809,930
592,114,933,232 ریال
14,097,975 $
295
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
19,493,407
587,569,972,562 ریال
13,989,761 $
296
4 / 1399
جلفا
آلمان
24031900
ساير تنباكوي سيگار غير مذكور
1,534,466
585,562,564,403 ریال
13,941,966 $
297
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اتريش
10059010
ذرت دامي
63,832,828
580,253,417,346 ریال
13,815,558 $
298
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
13,488,000
572,751,303,283 ریال
13,636,936 $
299
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
2,874,972
572,540,525,475 ریال
13,526,736 $
300
10 / 1399
شهید باهنر
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
38,860
569,527,964,867 ریال
13,560,190 $
مجموع کل (ریال): 31,562,651,981,871
مجموع کل (دلار): 753,535,514