آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ���������������� ���������� گمرک ����������آمار کل واردات از کشور ���������������� ���������� گمرک ���������� 2 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
51
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
زيمبابوه
24011000
توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده
673,200
231,102,020,160 ریال
5,502,429 $
52
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
زيمبابوه
39219091
ورق و رول چند لايه جهت توليد ظروف لوله اي (تيوپ)
49,000
10,629,532,368 ریال
253,084 $
مجموع کل (ریال): 241,731,552,528
مجموع کل (دلار): 5,755,513