آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ایران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1399جستجو
جهت جستجوی دقیق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائید.
در صورت نیاز می توانید از اینجا شماره تعرفه کالای مورد نظر را بدست آورید.

آمار صادرات سال 1399 (گمرک - کشور - تعرفه)

ردیف
سال
گمرک
کشور
ارزش (دلار)
1
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چین
2,860,439,504 $
2
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
چین
2,461,177,994 $
3
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
چین
980,962,933 $
4
1399
پرویز خان
عراق
721,594,596 $
5
1399
باشماق
عراق
511,734,784 $
6
1399
مشهد
افغانستان
505,257,869 $
7
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هند
479,784,439 $
8
1399
مهران
عراق
386,469,390 $
9
1399
کرمانشاه
عراق
343,558,690 $
10
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
چین
331,530,729 $
11
1399
آستارا
فدراسیون روسیه
311,315,326 $
12
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ترکیه
292,607,242 $
13
1399
تمرچین پیرانشهر
عراق
259,832,556 $
14
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
اندونزی
255,282,135 $
15
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تایلند
254,569,443 $
16
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
چین
223,063,186 $
17
1399
شلمچه
عراق
222,959,390 $
18
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اندونزی
210,453,587 $
19
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
چین
198,501,378 $
20
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اندونزی
196,220,791 $
21
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
امارات متحده عربی
190,725,044 $
22
1399
تبریز
ترکیه
190,276,053 $
23
1399
شهید باهنر
امارات متحده عربی
188,875,651 $
24
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
ترکیه
186,234,171 $
25
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
هند
175,963,434 $
26
1399
زنجان
ترکیه
169,865,536 $
27
1399
غرب تهران
عراق
163,751,128 $
28
1399
دوغارون
افغانستان
163,610,413 $
29
1399
تبریز
عراق
153,310,318 $
30
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چین
151,260,544 $
31
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
تایلند
150,803,648 $
32
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عمان
149,526,164 $
33
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربی
148,443,390 $
34
1399
سنندج
عراق
147,541,027 $
35
1399
یزد
عراق
144,276,684 $
36
1399
بندر لنگه
امارات متحده عربی
143,155,888 $
37
1399
قزوین
عراق
142,874,007 $
38
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
امارات متحده عربی
141,048,851 $
39
1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
عراق
137,932,328 $
40
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
چین
132,746,870 $
41
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
عراق
128,050,750 $
42
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکیه
121,165,469 $
43
1399
آستارا
جمهوری آذربایجان
120,714,951 $
44
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
افغانستان
118,019,889 $
45
1399
کاشان
عراق
117,983,823 $
46
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
عراق
115,955,238 $
47
1399
بازارچه کیله سردشت
عراق
105,893,894 $
48
1399
اراک
ترکیه
105,816,388 $
49
1399
غرب تهران
آلمان
102,447,422 $
50
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکیه
100,412,907 $
51
1399
اصفهان
عراق
99,435,613 $
52
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربی
98,707,802 $
53
1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
عراق
90,574,810 $
54
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
قطر
89,878,836 $
55
1399
بناب
عراق
87,038,047 $
56
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
هند
83,549,791 $
57
1399
تبریز
افغانستان
83,292,122 $
58
1399
میلک
افغانستان
83,108,938 $
59
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
الجزایر
81,298,088 $
60
1399
میرجاوه
پاکستان
76,095,689 $
61
1399
مشهد
عراق
75,646,850 $
62
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
غنا
74,179,618 $
63
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
میانمار
73,094,495 $
64
1399
غرب تهران
افغانستان
71,638,292 $
65
1399
بازارچه میرجاوه
پاکستان
70,860,254 $
66
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
غنا
70,519,350 $
67
1399
کرمان
آلمان
70,418,169 $
68
1399
بازرگان
ترکیه
69,204,570 $
69
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
عراق
68,525,389 $
70
1399
منطقه ویژه دوغارون
افغانستان
67,335,296 $
71
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تایلند
66,513,192 $
72
1399
ارومیه
ترکیه
65,519,684 $
73
1399
شهید باهنر
عمان
63,836,021 $
74
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مالزی
63,811,836 $
75
1399
مشهد
ازبکستان
63,449,965 $
76
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
برزیل
59,992,276 $
77
1399
کرمان
چین
57,452,925 $
78
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربی
56,871,508 $
79
1399
یزد
پاکستان
56,683,507 $
80
1399
غرب تهران
ترکیه
55,000,392 $
81
1399
اراک
عراق
51,507,852 $
82
1399
خسروی
عراق
50,263,083 $
83
1399
نوردوز
ارمنستان
48,856,648 $
84
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
عراق
46,842,184 $
85
1399
چذابه -مرزبستان
عراق
46,656,611 $
86
1399
زاهدان
پاکستان
45,706,741 $
87
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
هند
45,523,503 $
88
1399
ذوب آهن
افغانستان
45,098,055 $
89
1399
بازارچه ماهیرود
افغانستان
44,782,205 $
90
1399
مشهد
هنگ کنگ
44,225,275 $
91
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عراق
43,959,534 $
92
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کره (جنوبی)
43,658,330 $
93
1399
یزد
افغانستان
43,481,456 $
94
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
افغانستان
43,280,592 $
95
1399
مشهد
پاکستان
42,862,093 $
96
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
امارات متحده عربی
42,818,018 $
97
1399
غرب تهران
پاکستان
42,758,962 $
98
1399
ماهیرود
افغانستان
41,924,679 $
99
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ترکیه
41,230,013 $
100
1399
بیله سوار
جمهوری آذربایجان
40,474,793 $
101
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
40,406,856 $
102
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هنگ کنگ
40,145,180 $
103
1399
اصفهان
امارات متحده عربی
39,513,102 $
104
1399
اینچه برون
عراق
39,290,828 $
105
1399
قم
عراق
39,197,930 $
106
1399
اصفهان
افغانستان
38,757,834 $
107
1399
اراک
افغانستان
37,379,844 $
108
1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
فدراسیون روسیه
37,259,227 $
109
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
پاکستان
36,811,178 $
110
1399
مشهد
امارات متحده عربی
36,646,805 $
111
1399
تبریز
پاکستان
36,590,005 $
112
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
عراق
35,392,681 $
113
1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
ترکیه
35,366,260 $
114
1399
ذوب آهن
عراق
34,987,132 $
115
1399
زنجان
عراق
34,917,860 $
116
1399
فولاد مبارکه
عراق
34,453,247 $
117
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
ترکیه
33,957,041 $
118
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
ترکیه
33,662,017 $
119
1399
مشهد
ترکمنستان
33,655,361 $
120
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ویتنام
32,925,958 $
121
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
کویت
32,682,758 $
122
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
افغانستان
32,250,500 $
123
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
هند
32,013,532 $
124
1399
قزوین
ترکیه
31,529,782 $
125
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
عراق
31,085,092 $
126
1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
قزاقستان
30,716,650 $
127
1399
غرب تهران
چین
30,439,141 $
128
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکیه
29,803,809 $
129
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
غنا
29,745,936 $
130
1399
کرمان
امارات متحده عربی
29,407,873 $
131
1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
عراق
29,228,402 $
132
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سری لانکا
28,882,793 $
133
1399
مشهد
قرقیزستان
28,709,789 $
134
1399
مشهد
اسپانیا
28,538,016 $
135
1399
تبریز
چین
28,425,054 $
136
1399
کرمان
ترکیه
28,253,557 $
137
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ایتالیا
28,125,869 $
138
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سری لانکا
27,686,084 $
139
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
تایوان
27,670,079 $
140
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
پاکستان
26,985,340 $
141
1399
قزوین
افغانستان
26,531,752 $
142
1399
مشهد
چین
26,299,351 $
143
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
پاکستان
26,223,276 $
144
1399
بجنورد
افغانستان
25,299,874 $
145
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
عراق
25,098,274 $
146
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
افغانستان
25,057,497 $
147
1399
اینچه برون
قزاقستان
24,875,381 $
148
1399
اصفهان
ترکیه
24,735,850 $
149
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کویت
23,818,687 $
150
1399
غرب تهران
فدراسیون روسیه
23,730,324 $
151
1399
مشهد
قزاقستان
23,576,126 $
152
1399
جلفا
جمهوری آذربایجان
23,362,118 $
153
1399
بازارچه میلک
افغانستان
23,300,677 $
154
1399
کاشان
افغانستان
22,736,864 $
155
1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
عراق
22,510,498 $
156
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
امارات متحده عربی
22,358,222 $
157
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
فدراسیون روسیه
22,228,519 $
158
1399
کاشان
میانمار
22,157,849 $
159
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوریه
22,152,976 $
160
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تایوان
22,060,762 $
161
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
پاکستان
21,977,676 $
162
1399
شهرکرد
عراق
21,632,164 $
163
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
کامرون
21,577,867 $
164
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
جمهوری آذربایجان
21,022,397 $
165
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عراق
20,517,296 $
166
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
ایتالیا
20,444,441 $
167
1399
کرمان
هند
20,318,529 $
168
1399
آستارا
اوکراین
20,233,253 $
169
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
هند
20,069,476 $
170
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
میانمار
19,406,694 $
171
1399
فولاد مبارکه
افغانستان
18,935,073 $
172
1399
اصفهان
پاکستان
18,847,093 $
173
1399
سرخس
ترکمنستان
18,626,057 $
174
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
الجزایر
18,306,396 $
175
1399
قم
امارات متحده عربی
18,240,711 $
176
1399
زنجان
امارات متحده عربی
18,062,734 $
177
1399
یزد
امارات متحده عربی
17,956,713 $
178
1399
غرب تهران
هند
17,907,650 $
179
1399
اینچه برون
ترکمنستان
17,897,122 $
180
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
آفریقای جنوبی
17,872,620 $
181
1399
کاشان
امارات متحده عربی
17,830,324 $
182
1399
سرخس
ازبکستان
17,627,720 $
183
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
قطر
17,613,562 $
184
1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
کویت
17,234,314 $
185
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
افغانستان
16,442,762 $
186
1399
بناب
ترکیه
16,210,275 $
187
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
فدراسیون روسیه
16,124,214 $
188
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
پاکستان
16,017,951 $
189
1399
مهران
ترکیه
15,924,365 $
190
1399
منطقه ویژه اقتصادی لامرد
چین
15,849,155 $
191
1399
جلفا
ترکیه
15,780,218 $
192
1399
سمنان
عراق
15,610,667 $
193
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
15,555,241 $
194
1399
آستارا
قزاقستان
15,511,292 $
195
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
نیجریه
15,510,308 $
196
1399
چابهار
پاکستان
15,052,833 $
197
1399
کاشان
کنیا
14,738,053 $
198
1399
تبریز
جمهوری آذربایجان
14,701,845 $
199
1399
قم
افغانستان
14,495,159 $
200
1399
غرب تهران
جمهوری آذربایجان
14,405,491 $
201
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
الجزایر
14,359,067 $
202
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنگلادش
14,283,529 $
203
1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
فدراسیون روسیه
14,274,568 $
204
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
قطر
14,100,000 $
205
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
امارات متحده عربی
14,047,523 $
206
1399
همدان
عراق
14,021,519 $
207
1399
ارومیه
عراق
13,852,167 $
208
1399
ارومیه
افغانستان
13,798,340 $
209
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
قزاقستان
13,769,114 $
210
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
امارات متحده عربی
13,739,951 $
211
1399
غرب تهران
امارات متحده عربی
13,421,554 $
212
1399
فرودگاه اصفهان
کویت
13,307,161 $
213
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
تایلند
13,304,810 $
214
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ایتالیا
12,884,688 $
215
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
پاکستان
12,860,583 $
216
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
قطر
12,743,090 $
217
1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
افغانستان
12,673,644 $
218
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
پاکستان
12,344,677 $
219
1399
کاشان
پاکستان
12,287,146 $
220
1399
تبریز
ارمنستان
12,268,635 $
221
1399
اینچه برون
افغانستان
11,978,525 $
222
1399
یزد
ترکیه
11,865,827 $
223
1399
ملایر
عراق
11,720,374 $
224
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ژاپن
11,611,978 $
225
1399
کرمان
ایتالیا
11,565,429 $
226
1399
ساری
عراق
11,523,349 $
227
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
مناطق ویژه
11,415,307 $
228
1399
زاهدان
افغانستان
11,351,284 $
229
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
هند
11,324,709 $
230
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
بلژیک
11,128,218 $
231
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
آلمان
11,036,715 $
232
1399
قزوین
سوریه
10,916,149 $
233
1399
غرب تهران
ایتالیا
10,798,924 $
234
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
نامیبیا
10,766,811 $
235
1399
یزد
هند
10,699,411 $
236
1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
افغانستان
10,571,999 $
237
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
جمهوری آذربایجان
10,567,572 $
238
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
سری لانکا
10,546,582 $
239
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
موزامبیک
10,187,531 $
240
1399
اصفهان
چین
10,079,917 $
241
1399
غرب تهران
سوریه
10,063,249 $
242
1399
تبریز
امارات متحده عربی
9,984,073 $
243
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
هنگ کنگ
9,923,575 $
244
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سوریه
9,914,001 $
245
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
تایوان
9,803,251 $
246
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسیه
9,802,732 $
247
1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
ترکیه
9,777,964 $
248
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سومالی
9,714,816 $
249
1399
غرب تهران
قزاقستان
9,679,868 $
250
1399
کاشان
بلاروس
9,517,649 $
251
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اردن
9,495,748 $
252
1399
بازارچه کوهک-سراوان
پاکستان
9,443,736 $
253
1399
بناب
میانمار
9,413,650 $
254
1399
غرب تهران
ازبکستان
9,309,289 $
255
1399
قزوین
پاکستان
9,308,081 $
256
1399
زنجان
ارمنستان
9,245,392 $
257
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ونزوئلا
9,196,406 $
258
1399
قم
هند
9,159,704 $
259
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
آفریقای جنوبی
9,141,912 $
260
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
بنگلادش
9,116,376 $
261
1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
چین
9,074,357 $
262
1399
بناب
افغانستان
9,066,863 $
263
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
امارات متحده عربی
8,934,233 $
264
1399
فرودگاه شیراز
کویت
8,831,560 $
265
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
افغانستان
8,767,252 $
266
1399
اهواز
کویت
8,762,165 $
267
1399
قم
پاکستان
8,750,601 $
268
1399
فولاد مبارکه
ارمنستان
8,725,534 $
269
1399
کاشان
عمان
8,669,880 $
270
1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
افغانستان
8,664,902 $
271
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
پاکستان
8,638,393 $
272
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
موزامبیک
8,547,712 $
273
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
اسپانیا
8,364,166 $
274
1399
کرمانشاه
ترکیه
8,174,137 $
275
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
ازبکستان
8,021,318 $
276
1399
زنجان
پاکستان
7,966,145 $
277
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
ترکیه
7,959,535 $
278
1399
یزد
سوریه
7,948,124 $
279
1399
کرمانشاه
افغانستان
7,851,796 $
280
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
قزاقستان
7,819,369 $
281
1399
شهید باهنر
چین
7,755,136 $
282
1399
فرودگاه شیراز
عراق
7,754,726 $
283
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
ترکمنستان
7,676,573 $
284
1399
غرب تهران
بلغارستان
7,627,978 $
285
1399
جلفا
عراق
7,344,857 $
286
1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
قزاقستان
7,243,001 $
287
1399
بجنورد
ترکیه
7,236,814 $
288
1399
اراک
ازبکستان
7,235,152 $
289
1399
کاشان
سوریه
7,081,212 $
290
1399
قزوین
ارمنستان
7,040,467 $
291
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مناطق ویژه
6,924,259 $
292
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
آلمان
6,826,568 $
293
1399
قزوین
امارات متحده عربی
6,816,740 $
294
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ساحل عاج (ساحل عاج)
6,790,087 $
295
1399
پلدشت
جمهوری آذربایجان
6,696,149 $
296
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
اردن
6,646,199 $
297
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
آلمان
6,629,569 $
298
1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
پاکستان
6,579,544 $
299
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
جمهوری آذربایجان
6,558,623 $
300
1399
اصفهان
هند
6,556,110 $
301
1399
سمنان
افغانستان
6,497,880 $
302
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اسپانیا
6,419,299 $
303
1399
اراک
جمهوری آذربایجان
6,418,698 $
304
1399
زنجان
افغانستان
6,418,237 $
305
1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
فدراسیون روسیه
6,371,605 $
306
1399
مشهد
عمان
6,296,866 $
307
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ایتالیا
6,287,933 $
308
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
قرقیزستان
6,270,851 $
309
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
استرالیا
6,267,588 $
310
1399
غرب تهران
اسپانیا
6,221,642 $
311
1399
کرمان
عراق
6,175,989 $
312
1399
لطف آباد
ازبکستان
6,169,841 $
313
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هند
6,119,572 $
314
1399
سمنان
ترکیه
6,107,470 $
315
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
سودان
6,034,622 $
316
1399
مشهد
هلند
6,027,702 $
317
1399
اراک
فدراسیون روسیه
5,987,353 $
318
1399
خوی
عراق
5,917,585 $
319
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
ترکیه
5,908,447 $
320
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگال
5,867,267 $
321
1399
یزد
عمان
5,848,967 $
322
1399
غرب تهران
اوکراین
5,788,446 $
323
1399
تبریز
بلغارستان
5,778,415 $
324
1399
کاشان
ارمنستان
5,755,306 $
325
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
پاکستان
5,730,773 $
326
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
عراق
5,717,843 $
327
1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
امارات متحده عربی
5,679,555 $
328
1399
پیشین
پاکستان
5,653,000 $
329
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
تانزانیا
5,616,996 $
330
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
ازبکستان
5,580,319 $
331
1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
هند
5,538,299 $
332
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
افغانستان
5,516,003 $
333
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ویتنام
5,390,312 $
334
1399
بازرگان
سوریه
5,385,487 $
335
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ونزوئلا
5,346,573 $
336
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلمان
5,346,338 $
337
1399
یزد
قزاقستان
5,226,999 $
338
1399
تبریز
گرجستان
5,208,400 $
339
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آفریقای جنوبی
5,198,248 $
340
1399
تبریز
رومانی
5,192,682 $
341
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
کویت
5,189,133 $
342
1399
کرمان
اسپانیا
5,177,657 $
343
1399
قزوین
ازبکستان
5,148,373 $
344
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکیه
5,148,181 $
345
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
چین
5,146,337 $
346
1399
غرب تهران
عمان
5,141,162 $
347
1399
بجنورد
عراق
5,118,051 $
348
1399
غرب تهران
ترکمنستان
5,077,793 $
349
1399
ارومیه
پاکستان
5,025,712 $
350
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هنگ کنگ
4,989,486 $
351
1399
اصفهان
بلژیک
4,982,478 $
352
1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ترکمنستان
4,982,458 $
353
1399
قم
ترکیه
4,973,017 $
354
1399
شهرکرد
افغانستان
4,919,419 $
355
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ایتالیا
4,892,805 $
356
1399
بناب
الجزایر
4,891,263 $
357
1399
غرب تهران
ارمنستان
4,883,797 $
358
1399
قزوین
جمهوری آذربایجان
4,865,564 $
359
1399
قزوین
ترکمنستان
4,847,220 $
360
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
آلمان
4,839,171 $
361
1399
بندر لنگه
کویت
4,835,734 $
362
1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
امارات متحده عربی
4,824,234 $
363
1399
کاشان
قطر
4,821,680 $
364
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کانادا
4,779,591 $
365
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
جمهوری آذربایجان
4,771,088 $
366
1399
زنجان
عمان
4,763,057 $
367
1399
ارومیه
فدراسیون روسیه
4,751,626 $
368
1399
اراک
پاکستان
4,720,889 $
369
1399
بجنورد
گرجستان
4,717,038 $
370
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
عراق
4,705,037 $
371
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ازبکستان
4,697,286 $
372
1399
سرخس
افغانستان
4,696,802 $
373
1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
هند
4,693,166 $
374
1399
کاشان
ترکمنستان
4,691,601 $
375
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
امارات متحده عربی
4,671,116 $
376
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
تانزانیا
4,632,343 $
377
1399
تبریز
فدراسیون روسیه
4,620,609 $
378
1399
تبریز
آلمان
4,611,157 $
379
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سوریه
4,582,460 $
380
1399
ملایر
فدراسیون روسیه
4,569,432 $
381
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزیل
4,555,999 $
382
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
بلاروس
4,530,394 $
383
1399
آستارا
گرجستان
4,500,840 $
384
1399
کرمانشاه
امارات متحده عربی
4,499,486 $
385
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چین
4,495,817 $
386
1399
شهید باهنر
ترکیه
4,488,540 $
387
1399
غرب تهران
کانادا
4,481,746 $
388
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
کویت
4,476,680 $
389
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
اردن
4,432,090 $
390
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
سوریه
4,428,445 $
391
1399
یزد
جمهوری آذربایجان
4,415,851 $
392
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کویت
4,412,779 $
393
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
مالزی
4,375,842 $
394
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آنگولا
4,368,345 $
395
1399
ساری
افغانستان
4,363,469 $
396
1399
آستارا
ترکمنستان
4,334,847 $
397
1399
بیرجند
افغانستان
4,320,972 $
398
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
هلند
4,300,457 $
399
1399
غرب تهران
اتریش
4,299,000 $
400
1399
غرب تهران
استرالیا
4,278,182 $
401
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
سوریه
4,264,940 $
402
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
عمان
4,252,963 $
403
1399
اینچه برون
ایتالیا
4,235,207 $
404
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
گرجستان
4,223,976 $
405
1399
اصفهان
سوریه
4,211,438 $
406
1399
کرمان
افغانستان
4,110,049 $
407
1399
قزوین
عمان
4,036,483 $
408
1399
غرب تهران
لبنان
4,015,975 $
409
1399
شهید باهنر
سومالی
3,920,463 $
410
1399
مراغه
عراق
3,905,664 $
411
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
عمان
3,903,519 $
412
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
رومانی
3,885,825 $
413
1399
خوی
ترکیه
3,872,699 $
414
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
امارات متحده عربی
3,846,627 $
415
1399
بازارچه پیشین
پاکستان
3,833,522 $
416
1399
بناب
امارات متحده عربی
3,830,351 $
417
1399
اراک
بلغارستان
3,822,303 $
418
1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
ترکمنستان
3,797,337 $
419
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
ایتالیا
3,792,000 $
420
1399
مشهد
کویت
3,784,587 $
421
1399
کرمان
قزاقستان
3,762,033 $
422
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ازبکستان
3,751,800 $
423
1399
فولاد مبارکه
ترکیه
3,723,532 $
424
1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
قزاقستان
3,719,232 $
425
1399
سمنان
پاکستان
3,716,816 $
426
1399
غرب تهران
کویت
3,709,918 $
427
1399
کرمان
پاکستان
3,695,737 $
428
1399
مشهد
هند
3,680,591 $
429
1399
اینچه برون
بلغارستان
3,653,812 $
430
1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
عراق
3,638,845 $
431
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
کانادا
3,637,691 $
432
1399
سرو
ترکیه
3,630,575 $
433
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اسپانیا
3,566,330 $
434
1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
ازبکستان
3,540,242 $
435
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
اسلواکی
3,524,618 $
436
1399
یزد
ارمنستان
3,519,825 $
437
1399
شهید باهنر
فدراسیون روسیه
3,493,833 $
438
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
آنگولا
3,473,858 $
439
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عراق
3,463,772 $
440
1399
یزد
ترکمنستان
3,452,450 $
441
1399
کاشان
چین
3,420,669 $
442
1399
تبریز
جمهوری مقدونیه(یوگسلاوی)
3,416,724 $
443
1399
تبریز
ایتالیا
3,416,212 $
444
1399
سنندج
افغانستان
3,395,161 $
445
1399
اصفهان
کویت
3,379,629 $
446
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
اسپانیا
3,350,266 $
447
1399
مشهد
ترکیه
3,341,011 $
448
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
استرالیا
3,304,394 $
449
1399
تبریز
ترکمنستان
3,285,937 $
450
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
آلمان
3,276,487 $
451
1399
تبریز
اوکراین
3,264,191 $
452
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
بلغارستان
3,251,082 $
453
1399
کرمان
کانادا
3,218,112 $
454
1399
کاشان
استرالیا
3,207,633 $
455
1399
مشهد
آلمان
3,205,702 $
456
1399
اصفهان
ازبکستان
3,203,994 $
457
1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
عراق
3,189,075 $
458
1399
کرمان
لبنان
3,188,765 $
459
1399
تبریز
سوریه
3,167,756 $
460
1399
زنجان
هند
3,134,641 $
461
1399
مشهد
فدراسیون روسیه
3,130,253 $
462
1399
اروندکنار
کویت
3,127,679 $
463
1399
بیرجند
عراق
3,116,259 $
464
1399
ملایر
قزاقستان
3,115,771 $
465
1399
مشهد
ماکائو
3,103,511 $
466
1399
همدان
پاکستان
3,075,681 $
467
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
صربستان و مونته نگرو
3,074,443 $
468
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
لبنان
3,054,747 $
469
1399
مراغه
امارات متحده عربی
3,048,197 $
470
1399
مشهد
ارمنستان
3,018,575 $
471
1399
اراک
گرجستان
3,005,733 $
472
1399
مشهد
قطر
2,969,675 $
473
1399
شهرکرد
هند
2,969,547 $
474
1399
قم
ازبکستان
2,964,536 $
475
1399
اصفهان
ارمنستان
2,961,601 $
476
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
هنگ کنگ
2,953,924 $
477
1399
کرمان
فدراسیون روسیه
2,948,221 $
478
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
قزاقستان
2,935,911 $
479
1399
قزوین
ایتالیا
2,924,048 $
480
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ارمنستان
2,902,949 $
481
1399
ملایر
اوکراین
2,900,875 $
482
1399
15401
عراق
2,900,276 $
483
1399
ساری
ایتالیا
2,893,918 $
484
1399
تبریز
الجزایر
2,869,103 $
485
1399
قزوین
اسپانیا
2,854,204 $
486
1399
یزد
غنا
2,851,368 $
487
1399
اصفهان
ترکمنستان
2,843,437 $
488
1399
کاشان
کویت
2,832,088 $
489
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
مالزی
2,830,021 $
490
1399
15401
ترکیه
2,816,866 $
491
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بریتانیا)
2,807,766 $
492
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
اوکراین
2,799,872 $
493
1399
فولاد مبارکه
ترکمنستان
2,796,582 $
494
1399
تبریز
ساحل عاج (ساحل عاج)
2,780,620 $
495
1399
کرمان
فرانسه
2,771,317 $
496
1399
یزد
سومالی
2,758,291 $
497
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ویتنام
2,744,653 $
498
1399
قزوین
آلمان
2,740,906 $
499
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
اوکراین
2,726,894 $
500
1399
غرب تهران
لهستان
2,715,901 $
501
1399
تبریز
دانمارک
2,702,482 $
502
1399
غرب تهران
آفریقای جنوبی
2,666,440 $
503
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
ارمنستان
2,643,914 $
504
1399
تبریز
ازبکستان
2,623,540 $
505
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مصر
2,621,250 $
506
1399
غرب تهران
ژاپن
2,614,285 $
507
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لبنان
2,599,146 $
508
1399
بناب
جمهوری آذربایجان
2,588,361 $
509
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
فدراسیون روسیه
2,581,296 $
510
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ترکیه
2,547,209 $
511
1399
مهاباد
عراق
2,533,339 $
512
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
هلند
2,531,164 $
513
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ایتالیا
2,523,537 $
514
1399
آستارا
ازبکستان
2,521,957 $
515
1399
بیله سوار
فدراسیون روسیه
2,514,132 $
516
1399
کرمان
ارمنستان
2,505,068 $
517
1399
اصفهان
جمهوری آذربایجان
2,501,833 $
518
1399
آستارا
تاجیکستان
2,493,255 $
519
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
فدراسیون روسیه
2,492,055 $
520
1399
بندر لنگه
عمان
2,482,525 $
521
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
رومانی
2,475,399 $
522
1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
ترکیه
2,469,062 $
523
1399
بندر لنگه
قطر
2,467,780 $
524
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
جمهوری آذربایجان
2,459,046 $
525
1399
تبریز
صربستان و مونته نگرو
2,453,383 $
526
1399
جلفا
ارمنستان
2,432,944 $
527
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
چین
2,431,031 $
528
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
ترکمنستان
2,427,179 $
529
1399
مشهد
تاجیکستان
2,411,630 $
530
1399
چوئبده
کویت
2,405,547 $
531
1399
بناب
ایتالیا
2,391,170 $
532
1399
اهواز
عراق
2,380,035 $
533
1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
عراق
2,374,296 $
534
1399
سمنان
ترکمنستان
2,362,892 $
535
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
ارمنستان
2,344,555 $
536
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
سوریه
2,343,167 $
537
1399
غرب تهران
انگلستان (بریتانیا)
2,307,244 $
538
1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
پاکستان
2,303,123 $
539
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
گرجستان
2,296,668 $
540
1399
مشهد
ایتالیا
2,270,754 $
541
1399
کرمان
تایوان
2,254,350 $
542
1399
مشهد
استرالیا
2,240,541 $
543
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
اوکراین
2,199,995 $
544
1399
تبریز
کنیا
2,197,089 $
545
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
سومالی
2,188,414 $
546
1399
بازرگان
آلمان
2,167,978 $
547
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
فدراسیون روسیه
2,145,311 $
548
1399
اراک
امارات متحده عربی
2,136,968 $
549
1399
غرب تهران
قطر
2,122,951 $
550
1399
اهواز
پاکستان
2,121,888 $
551
1399
مهران
جمهوری آذربایجان
2,112,461 $
552
1399
یاسوج
آلمان
2,104,100 $
553
1399
اصفهان
فدراسیون روسیه
2,099,589 $
554
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
اردن
2,098,786 $
555
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
بنگلادش
2,087,118 $
556
1399
سمنان
امارات متحده عربی
2,086,008 $
557
1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
عراق
2,049,870 $
558
1399
غرب تهران
رومانی
2,047,591 $
559
1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
مالزی
2,041,145 $
560
1399
تبریز
کانادا
2,028,843 $
561
1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
افغانستان
2,021,660 $
562
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
ارمنستان
2,019,577 $
563
1399
غرب تهران
سویس
2,013,554 $
564
1399
بیله سوار
گرجستان
2,010,185 $
565
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
ترکمنستان
2,010,086 $
566
1399
مراغه
جمهوری آذربایجان
2,009,929 $
567
1399
قم
فدراسیون روسیه
1,995,989 $
568
1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
سوریه
1,992,712 $
569
1399
بازرگان
رومانی
1,991,271 $
570
1399
شهید باهنر
ویتنام
1,979,688 $
571
1399
تبریز
هلند
1,977,686 $
572
1399
اینچه برون
رومانی
1,970,130 $
573
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سنگاپور
1,966,265 $
574
1399
کاشان
ازبکستان
1,964,882 $
575
1399
مشهد
گرجستان
1,960,693 $
576
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
فدراسیون روسیه
1,950,726 $
577
1399
اراک
ارمنستان
1,941,365 $
578
1399
تبریز
سومالی
1,925,060 $
579
1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
هند
1,912,779 $
580
1399
یزد
مناطق ویژه
1,903,419 $
581
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
سوریه
1,900,022 $
582
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تایلند
1,895,202 $
583
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بحرین
1,892,153 $
584
1399
اهواز
افغانستان
1,886,688 $
585
1399
بیرجند
پاکستان
1,881,821 $
586
1399
اصفهان
قطر
1,870,624 $
587
1399
قزوین
کویت
1,860,647 $
588
1399
اراک
تاجیکستان
1,857,491 $
589
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
عمان
1,855,884 $
590
1399
قم
اندونزی
1,853,901 $
591
1399
غرب تهران
هنگ کنگ
1,850,945 $
592
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
گرجستان
1,844,418 $
593
1399
مراغه
ترکیه
1,844,040 $
594
1399
قم
جمهوری آذربایجان
1,842,955 $
595
1399
غرب تهران
سوئد
1,840,411 $
596
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ایتالیا
1,837,191 $
597
1399
خرم آباد
عراق
1,836,686 $
598
1399
اردبیل
جمهوری آذربایجان
1,829,974 $
599
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
سوئد
1,814,597 $
600
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
برزیل
1,814,416 $
601
1399
تبریز
اسپانیا
1,786,603 $
602
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
بلغارستان
1,773,021 $
603
1399
اردبیل
ترکیه
1,767,189 $
604
1399
مشهد
سوئد
1,760,505 $
605
1399
همدان
چین
1,748,631 $
606
1399
اردبیل
عراق
1,734,362 $
607
1399
همدان
افغانستان
1,726,178 $
608
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
ارمنستان
1,725,656 $
609
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
کنیا
1,724,152 $
610
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کانادا
1,723,178 $
611
1399
لطف آباد
ترکمنستان
1,716,491 $
612
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مالزی
1,713,265 $
613
1399
زنجان
ازبکستان
1,708,742 $
614
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سوئد
1,697,595 $
615
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
تایوان
1,695,359 $
616
1399
مشهد
جمهوری آذربایجان
1,689,837 $
617
1399
تبریز
لبنان
1,669,831 $
618
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
فدراسیون روسیه
1,656,847 $
619
1399
سمنان
فدراسیون روسیه
1,655,750 $
620
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کویت
1,648,863 $
621
1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
رومانی
1,636,595 $
622
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
گرجستان
1,609,133 $
623
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
تاجیکستان
1,603,575 $
624
1399
شهرکرد
پاکستان
1,601,970 $
625
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قطر
1,594,712 $
626
1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکمنستان
1,582,986 $
627
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نپال
1,574,028 $
628
1399
ساری
فدراسیون روسیه
1,572,162 $
629
1399
ارومیه
قزاقستان
1,568,536 $
630
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
ازبکستان
1,567,032 $
631
1399
اصفهان
اوکراین
1,545,427 $
632
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
مناطق ویژه
1,527,600 $
633
1399
اراک
هند
1,521,108 $
634
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
تاجیکستان
1,512,633 $
635
1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
افغانستان
1,512,375 $
636
1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ترکیه
1,506,788 $
637
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
هند
1,506,466 $
638
1399
تبریز
اتریش
1,504,187 $
639
1399
فریدون کنار
عراق
1,504,014 $
640
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
بوسنی و هرزگوین
1,495,339 $
641
1399
مشهد
بحرین
1,490,407 $
642
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
انگلستان (بریتانیا)
1,481,494 $
643
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
بلاروس
1,479,425 $
644
1399
آستارا
بلاروس
1,475,047 $
645
1399
کرمان
اردن
1,473,616 $
646
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
جمهوری آذربایجان
1,473,170 $
647
1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
جمهوری آذربایجان
1,469,729 $
648
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ژاپن
1,458,009 $
649
1399
کرمانشاه
ارمنستان
1,456,591 $
650
1399
منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا)
اوکراین
1,450,532 $
651
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
تایلند
1,446,437 $
652
1399
اینچه برون
ازبکستان
1,445,136 $
653
1399
منطقه آزاد تجاری اروند - آبادان
کویت
1,440,413 $
654
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
عمان
1,440,356 $
655
1399
کاشان
اوگاندا
1,438,664 $
656
1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
سومالی
1,435,825 $
657
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
گرجستان
1,434,556 $
658
1399
کاشان
قزاقستان
1,433,723 $
659
1399
غرب تهران
اردن
1,417,944 $
660
1399
قزوین
هند
1,417,740 $
661
1399
کرمان
قرقیزستان
1,406,574 $
662
1399
تبریز
هند
1,406,039 $
663
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
فدراسیون روسیه
1,404,367 $
664
1399
اینچه برون
فدراسیون روسیه
1,395,368 $
665
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
سوریه
1,393,449 $
666
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
آفریقای جنوبی
1,393,241 $
667
1399
منطقه ویژه اقتصادی سرخس
افغانستان
1,389,994 $
668
1399
ملایر
ترکیه
1,379,978 $
669
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
هند
1,377,820 $
670
1399
غرب تهران
بلاروس
1,373,933 $
671
1399
فرودگاه شیراز
قطر
1,369,367 $
672
1399
مراغه
ارمنستان
1,358,999 $
673
1399
یزد
ازبکستان
1,346,793 $
674
1399
چابهار
هند
1,346,363 $
675
1399
اردبیل
افغانستان
1,339,272 $
676
1399
کرمان
قطر
1,338,472 $
677
1399
ارومیه
ارمنستان
1,337,854 $
678
1399
مشهد
تایوان
1,335,076 $
679
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
تایوان
1,332,346 $
680
1399
جلفا
گرجستان
1,330,006 $
681
1399
همدان
ترکیه
1,320,519 $
682
1399
جلفا
قزاقستان
1,310,880 $
683
1399
تبریز
مصر
1,306,630 $
684
1399
کرمان
گرجستان
1,297,663 $
685
1399
اردبیل
امارات متحده عربی
1,297,427 $
686
1399
کاشان
آنگولا
1,293,846 $
687
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
ویتنام
1,288,868 $
688
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
اتریش
1,282,863 $
689
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
ویتنام
1,280,450 $
690
1399
اینچه برون
پاکستان
1,270,054 $
691
1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سومالی
1,262,982 $
692
1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
فدراسیون روسیه
1,258,805 $
693
1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
اسپانیا
1,257,913 $
694
1399
منطقه آزاد تجاری اروند - خرمشهر
امارات متحده عربی
1,247,602 $
695
1399
مراغه
اوکراین
1,238,810 $
696
1399
کاشان
قرقیزستان
1,235,487 $
697
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قزاقستان
1,230,042 $
698
1399
منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
تانزانیا
1,226,814 $
699
1399
کاشان
ترکیه
1,226,351 $
700
1399
تبریز
انگلستان (بریتانیا)
1,224,550 $
701
1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ازبکستان
1,224,228 $
702
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ارمنستان
1,220,591 $
703
1399
یزد
لهستان
1,218,306 $
704
1399
15401
افغانستان
1,217,946 $
705
1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
انگلستان (بریتانیا)
1,216,894 $
706
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
قطر
1,212,886 $
707
1399
بناب
لهستان
1,211,013 $
708
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
کنیا
1,210,962 $
709
1399
تبریز
یونان
1,209,991 $
710
1399
منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا)
ترکیه
1,208,443 $
711
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
سنگاپور
1,205,350 $
712
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فرانسه
1,204,821 $
713
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
سوریه
1,202,872 $
714
1399
اینچه برون
امارات متحده عربی
1,188,373 $
715
1399
کرمانشاه
چین
1,187,294 $
716
1399
یزد
گرجستان
1,183,610 $
717
1399
سمنان
جمهوری آذربایجان
1,177,254 $
718
1399
کرمان
بلژیک
1,173,341 $
719
1399
مهران
افغانستان
1,170,180 $
720
1399
اصفهان
ایتالیا
1,168,132 $
721
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
ترکمنستان
1,167,509 $
722
1399
تبریز
قزاقستان
1,157,470 $
723
1399
ساری
ازبکستان
1,154,898 $
724
1399
غرب تهران
مالزی
1,151,616 $
725
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
کانادا
1,148,977 $
726
1399
منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا)
ارمنستان
1,147,897 $
727
1399
بناب
مراکش
1,139,850 $
728
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
گرجستان
1,137,490 $
729
1399
جلفا
افغانستان
1,134,784 $
730
1399
یزد
بنگلادش
1,128,303 $
731
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
تاجیکستان
1,127,318 $
732
1399
زنجان
فدراسیون روسیه
1,126,037 $
733
1399
قم
ارمنستان
1,125,473 $
734
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
سوریه
1,120,986 $
735
1399
مشهد
ویتنام
1,116,812 $
736
1399
سمنان
هنگ کنگ
1,109,093 $
737
1399
ارومیه
اردن
1,108,688 $
738
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
سومالی
1,106,873 $
739
1399
تبریز
بوسنی و هرزگوین
1,105,666 $
740
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
کویت
1,103,638 $
741
1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
جمهوری آذربایجان
1,101,801 $
742
1399
اصفهان
مالزی
1,101,691 $
743
1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
آلمان
1,097,915 $
744
1399
مشهد
فرانسه
1,090,943 $
745
1399
سنندج
بلغارستان
1,089,317 $
746
1399
مشهد
لبنان
1,088,398 $
747
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سویس
1,081,718 $
748
1399
یزد
هلند
1,078,650 $
749
1399
کرمان
لیبی
1,073,963 $
750
1399
کرمان
مصر
1,070,810 $
751
1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
سوئد
1,065,058 $
752
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
مکزیک
1,052,768 $
753
1399
اراک
ترکمنستان
1,051,650 $
754
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
هلند
1,050,035 $
755
1399
غرب تهران
یونان
1,037,402 $
756
1399
تبریز
لهستان
1,036,798 $
757
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
سودان
1,021,606 $
758
1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ازبکستان
1,019,487 $
759
1399
آستارا
ترکیه
1,016,810 $
760
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
قطر
1,016,303 $
761
1399
زنجان
قطر
1,012,936 $
762
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کانادا
1,012,690 $
763
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بنین
1,006,136 $
764
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
انگلستان (بریتانیا)
1,002,671 $
765
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
ازبکستان
1,001,781 $
766
1399
فرودگاه لار
عراق
1,000,882 $
767
1399
مشهد
سوریه
997,148 $
768
1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
کنیا
994,847 $
769
1399
یزد
آلمان
993,453 $
770
1399
تبریز
تونس
991,361 $
771
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
قزاقستان
987,756 $
772
1399
ارومیه
آلمان
984,552 $
773
1399
غرب تهران
گرجستان
984,468 $
774
1399
پلدشت
آلمان
978,685 $
775
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
لهستان
977,399 $
776
1399
قم
ترکمنستان
975,893 $
777
1399
سمنان
هند
972,318 $
778
1399
مشهد
اتریش
971,442 $
779
1399
همدان
فدراسیون روسیه
969,406 $
780
1399
چابهار
عمان
966,600 $
781
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
بحرین
965,051 $
782
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
قطر
962,647 $
783
1399
تبریز
فرانسه
962,329 $
784
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
مکزیک
960,820 $
785
1399
بناب
اسپانیا
959,334 $
786
1399
بناب
برزیل
955,920 $
787
1399
اینچه برون
چین
946,300 $
788
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
صربستان و مونته نگرو
946,013 $
789
1399
بناب
سوریه
943,218 $
790
1399
کاشان
جمهوری آذربایجان
940,591 $
791
1399
زاهدان
عراق
939,850 $
792
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آلبانی
933,150 $
793
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
قطر
932,275 $
794
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
ایتالیا
928,578 $
795
1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
ارمنستان
928,115 $
796
1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
پاکستان
924,973 $
797
1399
بجنورد
آلبانی
918,360 $
798
1399
اصفهان
گرجستان
915,601 $
799
1399
همدان
امارات متحده عربی
907,526 $
800
1399
خرم آباد
بلغارستان
905,288 $
801
1399
زنجان
جمهوری آذربایجان
904,944 $
802
1399
تبریز
مالزی
898,830 $
803
1399
منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا)
عراق
884,325 $
804
1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
اندونزی
883,756 $
805
1399
مهران
ارمنستان
882,865 $
806
1399
تبریز
قرقیزستان
873,857 $
807
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
لبنان
869,856 $
808
1399
کرمان
یونان
868,000 $
809
1399
اصفهان
عمان
866,595 $
810
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
استرالیا
861,478 $
811
1399
قزوین
میانمار
860,275 $
812
1399
قزوین
هلند
857,751 $
813
1399
ارومیه
جمهوری آذربایجان
845,619 $
814
1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
پاکستان
843,203 $
815
1399
قزوین
تاجیکستان
842,768 $
816
1399
تبریز
بلاروس
839,264 $
817
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
بلژیک
834,216 $
818
1399
تبریز
سوئد
832,969 $
819
1399
فرودگاه شیراز
امارات متحده عربی
831,222 $
820
1399
اصفهان
قزاقستان
828,044 $
821
1399
پلدشت
افغانستان
817,084 $
822
1399
کاشان
رومانی
812,440 $
823
1399
لطف آباد
قرقیزستان
810,726 $
824
1399
کاشان
بحرین
800,804 $
825
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
بلغارستان
798,826 $
826
1399
یزد
بلژیک
792,731 $
827
1399
غرب تهران
بلژیک
786,535 $
828
1399
چابهار
امارات متحده عربی
778,765 $
829
1399
سمنان
اندونزی
776,033 $
830
1399
یزد
چین
775,000 $
831
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
رومانی
773,288 $
832
1399
کرمانشاه
بلغارستان
773,235 $
833
1399
سمنان
ویتنام
767,731 $
834
1399
غرب تهران
فرانسه
766,598 $
835
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بحرین
764,566 $
836
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
سویس
763,730 $
837
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
762,075 $
838
1399
اراک
چین
758,780 $
839
1399
کاشان
آلمان
752,387 $
840
1399
لطف آباد
قزاقستان
751,042 $
841
1399
یزد
تایلند
744,501 $
842
1399
غرب تهران
قرقیزستان
743,369 $
843
1399
اصفهان
آلمان
742,057 $
844
1399
کرمان
سوریه
739,430 $
845
1399
اراک
اوکراین
733,958 $
846
1399
سنندج
ترکیه
732,567 $
847
1399
ارومیه
هند
724,865 $
848
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
مجارستان
718,432 $
849
1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
عمان
714,299 $
850
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
714,069 $
851
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
رومانی
712,397 $
852
1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
ترکیه
707,386 $
853
1399
زنجان
اندونزی
702,657 $
854
1399
کرمان
هنگ کنگ
702,500 $
855
1399
مهران
ازبکستان
699,246 $
856
1399
آستارا
لهستان
697,718 $
857
1399
غرب تهران
تاجیکستان
691,936 $
858
1399
منطقه ویژه اقتصادی لرستان (ازنا)
بلغارستان
690,712 $
859
1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
گرجستان
689,108 $
860
1399
ارومیه
اوکراین
688,813 $
861
1399
قم
عمان
684,057 $
862
1399
بازرگان
انگلستان (بریتانیا)
683,872 $
863
1399
پلدشت
ترکیه
683,644 $
864
1399
اینچه برون
قرقیزستان
673,779 $
865
1399
بناب
قطر
669,683 $
866
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
بحرین
669,336 $
867
1399
اراک
قرقیزستان
668,943 $
868
1399
کرمان
سوئد
667,760 $
869
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
عمان
666,871 $
870
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلغارستان
664,816 $
871
1399
کاشان
فدراسیون روسیه
663,635 $
872
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
اوگاندا
653,595 $
873
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
قطر
649,016 $
874
1399
مشهد
کانادا
648,986 $
875
1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
بلغارستان
647,852 $
876
1399
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
جمهوری آذربایجان
646,246 $
877
1399
کاشان
اوکراین
645,644 $
878
1399
اراک
آفریقای جنوبی
644,249 $
879
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
بلژیک
640,212 $
880
1399
منطقه ویژه اقتصادی پیام
پاکستان
632,349 $
881
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
سری لانکا
630,916 $
882
1399
قزوین
قزاقستان
629,583 $
883
1399
اراک
ایتالیا
628,134 $
884
1399
قزوین
کرواسی (Hrvatska)
624,747 $
885
1399
تبریز
مجارستان
623,992 $
886
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
الجزایر
620,000 $
887
1399
مشهد
انگلستان (بریتانیا)
619,738 $
888
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نیوزیلند (Aotearoa)
614,683 $
889
1399
اهواز
ترکیه
613,252 $
890
1399
منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)
قزاقستان
605,006 $
891
1399
کرمان
ویتنام
603,281 $
892
1399
غرب تهران
ویتنام
601,248 $
893
1399
کاشان
انگلستان (بریتانیا)
601,069 $
894
1399
مشهد
مالزی
597,106 $
895
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژیک
593,207 $
896
1399
زنجان
ایتالیا
593,142 $
897
1399
کرمان
هلند
591,180 $
898
1399
بناب
ترکمنستان
590,131 $
899
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
لهستان
589,938 $
900
1399
سمنان
ایتالیا
589,299 $
901
1399
شهید باهنر
افغانستان
588,301 $
902
1399
ساری
ترکمنستان
587,338 $
903
1399
آستارا
قرقیزستان
587,189 $
904
1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
رومانی
583,066 $
905
1399
پلدشت
رومانی
582,673 $
906
1399
خرم آباد
پاکستان
579,658 $
907
1399
منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان(زرندیه)
لبنان
578,043 $
908
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
گرجستان
574,257 $
909
1399
چابهار
تایلند
573,619 $
910
1399
ملایر
امارات متحده عربی
570,895 $
911
1399
بناب
قزاقستان
570,168 $
912
1399
زنجان
اتریش
569,950 $
913
1399
سمنان
سوریه
567,061 $
914
1399
ساری
کویت
565,544 $
915
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
هند
560,413 $
916
1399
یزد
ایتالیا
558,722 $
917
1399
زنجان
گرجستان
558,288 $
918
1399
سرخس
تاجیکستان
553,370 $
919
1399
سرخس
قرقیزستان
553,148 $
920
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
قزاقستان
548,351 $
921
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
بلژیک
547,500 $
922
1399
منطقه آزاد تجاری انزلی
تاجیکستان
544,226 $
923
1399
یزد
تانزانیا
542,932 $
924
1399
کرمان
کویت
542,366 $
925
1399
کاشان
تانزانیا
539,630 $
926
1399
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
رومانی
537,773 $
927
1399
منطقه ویژه اقتصادی شیراز
سوریه
536,425 $
928
1399
اراک
هلند
535,815 $
929
1399
اردبیل
پاکستان
533,258 $
930
1399
بازرگان
الجزایر
532,378 $
931
1399
کاشان
مالزی
532,140 $
932
1399
منطقه ویژه اقتصادی نوشهر
صربستان و مونته نگرو
532,114 $
933
1399
غرب تهران
سودان
530,929 $
934
1399
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
لبنان
530,576 $
935
1399
بازارچه مرزی ریمدان
پاکستان
529,797 $
936
1399
بناب
اردن
525,840 $
937
1399
تبریز
لیبی
525,681 $
938
1399
بازرگان
لبنان
525,403 $
939
1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژیک
519,328 $
940
1399
ملایر
لهستان
517,407 $
941
1399
یزد
کویت
515,991 $
942
1399
اراک
قزاقستان
515,244 $
943
1399
زنجان
مجارستان
514,958 $
944
1399
جلفا
الجزایر
513,234 $
945
1399
فولاد مبارکه
ازبکستان
512,730 $
946
1399
غرب تهران
هلند
508,727 $
947
1399
بناب
بوسنی و هرزگوین
507,763 $
948
1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
کانادا
497,224 $
949
1399
مشهد
بلژیک
494,791 $
950
1399
همدان
عمان
493,592 $
951
1399
کرمان
اوکراین
488,600 $
952
1399
بازرگان
استرالیا
487,768 $
953
1399
جلفا
امارات متحده عربی
485,047 $
954
1399
قزوین
فدراسیون روسیه
482,330 $
955
1399
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
قرقیزستان
480,558 $
956
1399
بناب
لیبی
475,200 $
957
1399
بناب
بلغارستان
474,652 $
958
1399
یزد
مالزی
474,484 $
959
1399
اصفهان
استرالیا
465,990 $
960
1399
بازرگان
هلند
465,346 $
961
1399
غرب تهران
سنگاپور
464,509 $
962
1399
فرودگاه شیراز
عمان
464,278 $
963
1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
قزاقستان
463,552 $
964
1399
مشهد
اوکراین
462,556 $
965
1399
بناب
فرانسه
462,240 $
966
1399
شهید باهنر
کانادا
461,941 $
967
1399
تبریز
آلبانی
457,709 $
968
1399
منطقه ویژه اقتصادی کاوه
کویت
456,564 $
969
1399
اینچه برون
ترکیه
456,203 $
970
1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
آرژانتین
451,274 $