عضو هیات نمایندگان اتاق تهران خبر داد

طرح صیانت احتمالا هفته آینده تصویب می شود

تاريخ 1400/09/02 ساعت 15:16

افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید که از منظر نهادهای بین المللی، ایران در جایگاه پنجم فیلترینگ ایستاده و خوب است که سیاستگذاران این پرسش را مورد تامل قرار دهند که آیا به اهداف خود در فیلترینگ دست یافته اند؟

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران از احتمال تصویب کلیات طرح صیانت در جلسه هفته آینده کمیسیون ویژه طرح صیانت در مجلس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، افشین کلاهی با اعلام این خبر گفت:یکی از مشکلاتی که در همه بخش های اقتصادی وجود دارد و در اقتصاد نوآوری به دلیل شکل‌گیری پدیده های جدید بیشتر است، لکنت قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه‌ها در مواجهه با مسایل حوزه کسب‌وکار است. این ضوابط عمدتا برمبنای کسب وکارهای سنتی تدوین شده و اکنون به کسب وکارهای نو پاسخگو نیست. ضمن آنکه این مقررات به جای آنکه تسهیل کننده باشد، با رویکرد سلبی و محدود کننده نگاشته شده است.

او با بیان اینکه این نگرش محدودکننده اخیرا در «اجباری شدن نماد الکترونیکی» و « طرح صیانت» نیز آشکار شده است، ادامه داد: امروز با خبر شدیم که شرکت شاپرک به رغم مخالفت انجمن فین‌تک، دریافت اینماد را اجباری کرد. به نحوی که اکنون شرکت شاپرک اجازه ثبت نام جدید به پرداخت‌یارها را نمی‌دهد و به طور کلی، اجباری شدن این طرح به کسب وکارهای جدید آسیب وارد خواهد کرد.

کلاهی ادامه داد: در طرح صیانت نیز که اکنون در کمیسیون ویژه مجلس در دست بررسی است، همین رویکرد سلبی حاکم است. بررسی این طرح اکنون در مرحله‌ای است که در مورد کلیات آن بحث‌ می‌شود و بخش‌های مختلفی نظیر مرکز ملی فضای مجازی و مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشات خود را ارائه کرده اند. متاسفانه به نظر می‌رسد، اطلاعات ارائه شده، گزینشی و برای تصویب این طرح در مجلس تهیه شده است. احتمالا کلیات این طرح در جلسه آینده این کمیسیون، یعنی روز دوشنبه آینده به رای گذاشته شود. با فضایی که بر جلسه حاکم است، به نظر می آید که کلیات طرح تصویب شود. تصویب این طرح درکمیسیون نیز به معنی تصویب نهایی خواهد بود؛ چرا که این طرح اصل هشتاد و پنجی است.

 او  با بیان اینکه از منظر نهادهای بین المللی ایران در جایگاه پنجم فیلترنگ ایستاده است، ادامه داد: خوب است که سیاستگذارن این پرسش را مورد تامل قرار دهند که آیا این فیلترنیگ ، سیاست موفقی بوده است؟ من در مورد مردم و کاربران صحبت نمی‌کنم؛ آیا حاکمیت به اهداف خود در فیلترینگ دست یافته است؟

او تاکید کرد: به نظر می‌رسد که  سیاست فیلترینگ و برخوردهای سلبی، اهداف مورد نظر را محقق نکرده که اکنون طرح صیانت در مجلس مطرح شده است. بنابراین، این سیاست صحیحی نبوده و شاید اگر حاکمیت به راه حل‌های دیگری از جمله به سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش بیندیشد، به اهداف خود نزدیک‌تر می‌شود.

 نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با بیان اینکه کشور از لحاظ زیرساختی نیز دچار مشکل است، ادامه داد: مساله‌ای که اخیرا در زمینه کارت‌های سوخت پدید آمد،‌ مسلما با طرح صیانت و فیلترینگ حل نمی‌شد. این مساله از آن جهت سیستم سوخت‌رسانی را مختل کرد که به میزان کافی روی امنیت سایبری سرمایه‌گذاری صورت نگرفته‌است و زیرساخت ها قدیمی و آسیب پذیر است. بنابراین، آنچه حاکمیت در این حوزه سیاستگذاری کرده، اهداف مورد نظر را محقق نکرده و صرفا جو نارضایتی را تشدید کرده و به مهاجرت نخبگان دامن زده است.