کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

نسل امین الضرب ( خاطرات ماندگار 48 کارآفرین ایرانی )

تاریخ انتشار: پاییز 1400

نویسنده: مجموعه نویسندگان

قیمت کتاب: 4,550,000 ریال

قیمت برای اعضاء: 3,640,000 ریال

نحوه خرید نسخه چاپی:
لطفا جهت خرید حضوری به روابط عمومی اتاق تهران مراجعه فرمائید - تلفن: 88722564
نحوه خرید غیرحضوری:
جهت خرید غیر حضوری کافیست مبلغ فوق را به شماره حساب و یا به شماره شبا ذیل واریز نموده و اسکن فیش واریزی را از طریق آدرس زیر ارسال فرمائید:

شماره شبا: IR 77 0170 0000 00103036969001

شماره حساب بانک ملی: 0103036969001

آدرس ارسال اسکن فیش واریزی:
https://tccim.ir/outletsell?pid=85

عناوین مجموعه 11 جلدی: /
جلد 1 : زندگی در می زند /
جلد 2 : رویاهای طلایی/
جلد 3 : هزارراه نرفته /
جلد 4 : همیشه پای یک مدیر درمیان است/
جلد 5 : طلا در مس/
جلد 6 : ماموریت غیر ممکن/
جلد 7 : کسب وکار خانوادگی /
جلد 8 : عصر قهرمانان زندگی/
جلد 9 : میراث زرین /
جلد 10 : حکمت کارآفرینان /
جلد 11 : گام هایی که مثل نقره تمیزند /

ارسال پیام