کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

نسل امین الضرب - ویژه نامه 134 سالگی

تاریخ انتشار: 1396

نویسنده: گردآوری : روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام