کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

آشنایی با سرمایه گذاری در استارت آپ ها، جلد یک (کلیات)

تاریخ انتشار: تیر 1398

نویسنده: گرد آوری : معاونت کسب و کار

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام