کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

آیین رفتار حرفه ای

تاریخ انتشار: بهمن 1398

نویسنده: گردآوری: معاونت کسب وکار

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام