کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050

تاریخ انتشار: 1397

نویسنده: گروه مولفان

مترجم: آرش پور ابراهیمی

قیمت کتاب: 480,000 ریال

قیمت برای اعضاء: 384,000 ریال

نحوه خرید نسخه چاپی:
لطفا جهت خرید حضوری به روابط عمومی اتاق تهران مراجعه فرمائید - تلفن: 88722564
نحوه خرید غیرحضوری:
جهت خرید غیر حضوری کافیست مبلغ فوق را به شماره حساب و یا به شماره شبا ذیل واریز نموده و اسکن فیش واریزی را از طریق آدرس زیر ارسال فرمائید:

شماره شبا: IR 77 0170 0000 00103036969001

شماره حساب بانک ملی: 0103036969001

آدرس ارسال اسکن فیش واریزی:
https://tccim.ir/outletsell?pid=11

ارسال پیام