هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌الضرب ( بخش دوم )