بازدید رئیس اتاق تهران از بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت لوازم خانگی