چهل و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره نهم