مراسم تجدید احکام دبیر و مسئول دفتر بسیج تخصصی تجار و فعالان اقتصادی اتاق تهران