نشست فعالان اقتصادی با هیات تجاری جمهوری تاتارستان روسیه