استعلام از اتاق‌های سراسر کشور در خصوص فراخوان ارسال اطلاعات مربوز به اصلاح نرخ پایه صادراتی

1402/06/22

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_7588.pdf

...