آگهی فراخوان ثبت ‏نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن فن­آوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران

1402/06/22

آگهی فراخوان ثبت‏نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن فن­آوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران

در اجرای موافقت اصولی شماره 2666/14/ص مورخ 03/04/1402 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر تأسیس و ثبت انجمن فن­آوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران

 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین انجمن مذکور در ساعت 9 روز چهارشنبه مورخ 29/06/1402 در محل سالن همایش امین­الضرب واقع در ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (خانه تشکل­ها)، به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک 18، طبقه اول با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالان حوزه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در استان تهران دعوت به عمل می‏آید تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 27/06/1402 جهت ثبت‏نام و تکمیل مدارک عضویت به دبیرخانه موقت مستقر در مدیریت امور تشکل‏های اتاق تهران واقع در تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان میرزای شیرازی، روبروی خیابان سنایی، پلاک275، طبقه چهارم مراجعه نمایند. شایان ذکر است مهلت یادشده قابل تغییر و تمدید نمی­باشد.

دستور جلسه:

  1. بررسی و تصویب پیش‏نویس اساسنامه
  2. تعیین ورودیه و حق عضویت
  3. تعیین روزنامه کثیرالانتشار
  4. انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان
  5. سایر موارد

شرایط ثبت‏نام:

الف. ارائه کارت عضویت یا بازرگانی معتبر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ب. ارائه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح (وزرات صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام صنفی رایانه­ای، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) لازم به ذکر است یکی از مجوزهای اعلام شده جهت ارائه کافی می­باشد.

ج. ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 000/000/10 ریال (معادل یک میلیون تومان) به حساب شماره 0103036969001 به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نزد بانک ملی شعبه آزادگان.

تبصره1: همراه داشتن اصل کارت ملی، اصل کارت عضویت یا بازرگانی معتبر اتاق تهران و مجوز فعالیت در روز مجمع الزامی است.

تبصره2: نمایندگان اشخاص حقوقی می‏بایست مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره مؤسسه متبوع باشند و در روز مجمع روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیئت مدیره و معرفی‏نامه با مهر و سربرگ شرکت را به همراه داشته باشند.

 

 

...