راه اندازی خط مستقیم دریایی مابین ج. ا. ایران و کشور ونزوئلا - شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

1401/12/09

 راه اندازی خط مستقیم دریایی مابین ج. ا. ایران و کشور ونزوئلا  شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به صورت منظم هر سه ماه یکبار با نرخ کرایه راقبتی 

لازم به ذکر است شناور سوم از اردیبهشت ماه 1402 اعزام خواهد شد.

 

...