تعویق نشست تجاری با هیات اعزامی از لهستان

1401/07/10

تعویق نشست تجاری با هیات اعزامی از لهستان

این هیات قرار بود در تاریخ 17 مهرماه 1401 در ایران با فعالان اقتصادی نشست داشته باشد، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

...