اعزام هیات تجاری به لهستان توسط اتاق مشترک

1401/07/06

اعزام هیات تجاری به لهستان توسط اتاق مشترکدر حوزه های ماشین آلات ، صنایع غذایی ، معدن ، فناوری اطلاعات و نوآوری ...

زمان : 6 الی 12 آذرماه 1401

آخرین مهلت ثبت نام : 30 مهرماه 1401

تلفن تماس : 09981003280

 

 

...