استعلام صورت حساب الکترونیکی در اعطای تسهیلات

1401/06/27

بر اساس نامه معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت، استعلام صورت حساب الکترونیکی در اعطای تسهیلات به کلیه واحد های صنفی ضروری است

برای دریافت اطلاعات بیشتر این نامه به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_8024.pdf

...