اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در سالجاری

1401/05/18

اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در سالجاری

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در راستای اجرای این قانون به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_23905-2.zip

...