شرایط قرنطینه ای استرالیا برای واردات پسته

1401/04/18

بر اساس نامه وزارت جهاد کشاورزی در مورد شرایط قرنطینه ای استرالیا برای واردات پسته اعلام شده است. 

علاقمندان جهت دریافت اطلاعات و شرایط وضع شده به فایل پیوست مراجعه کنید :

 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_5103.pdf

...