فراخوان عضویت در مجمع مؤسس انجمن سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی استان تهران

1401/02/21

به اطلاع می‌رساند در اجرای موافقت اصولی شماره 12045/14/ص مورخ 1400/11/24 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مجمع عمومی مؤسسین سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی استان تهران و خدمات وابسته در ساعت 11 روز  چهارشنبه مورخ 21 اردیبهشت 1401 در محل خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی تهران به آدرس خیابان قائم‌مقام فراهانی، خیابان میرزاحسنی، پلاک۱۸، ساختمان شماره۳، طبقه دوم سالن امین‌الضرب برگزار می‌شود.

بدینوسیله از کلیه فعالان این صنف در استان تهران جهت حضور در مجمع با دستور جلسه و شرایط ذیل، دعوت به عمل می‌آید:

دستور جلسه:

  • بررسی و تصویب اساسنامه
  • انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان
  • تعیین ورودیه و حق عضویت
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار
  • سایر موارد

شرایط ثبت‌نام:

الف. دارا بودن تابعیت ایرانی

ب. ارائه کارت عضویت یا بازرگانی معتبر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ج. داشتن پروانه طراحی و مونتاژ یا پروانه تولید از سازمان صمت استان تهران یا داشتن کارت معتبر عضویت سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته.

د. ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 000/000/1 ریال (معادل یکصد هزار تومان) به حساب شماره 0103036969001 به نام اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران نزد بانک ملی شعبه آزادگان.

 

واحد امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران

...