لازم الاجرا شدن قانون نشان گذاری الکترونیکی دارو تجهیزات پزشکی و لوازم خانگی در ازبکستان

1401/02/19

 طبق نامه وزارت امور خارجه ایران ، قانون نشان گذاری الکترونیکی دارو ، تجهیزات پزشکی و لوازم خانگی در ازبکستان به منظور جلوگیری از واردات غیرقانونی از این پس لازم الاجرا خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر از این قانون به فایل پیوست مراجعه کنید

 

 

...