نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص الحاقیه ماده 18 اصلاحیه قانون تخلفات

1401/02/18

 نامه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص الحاقیه ماده 18 اصلاحیه قانون تخلفات به پیوست قابل دریافت است 

 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_2222.pdf

 

 

...