وبینار رایگان آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری در زنجان

1401/02/04

 وبینار آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری در زنجان 

زمان : 8 اردیبهشت 1401

ساعت : 9 الی 11 صبح

لینک ثبت نام : www.edu.zccima.ir

 

...