نمایشگاه اختصاصی ج ا ایران و قزاقستان

1401/01/22

نمایشگاه اختصاصی ایران و قزاقستان

زمان : 10 الی 12 تیرماه 1401

مکان : نمایشگاه بین المللی آلماتی

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 05136028929 تماس حاصل فرمایید.

سایت : www.inteep.ir

 

...