بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و محصولات دامی سنگال

1401/01/20

زمان : 5 الی 30 خرداد 1401 

مکان : داکار

فرم ثبت نام و اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است : 

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_1102 (1).pdf

...