ایجاد واسط نرم افزاری در پنجره ملی خدمات مالیاتی

1400/12/11

 نامه سازمان مالیاتی شهر و استان تهران درخصوص ایجاد واسط نرم افزاری در پنجره ملی خدمات مالیاتی

سایت : www.my.tax.gov.ir توسط سازمان امور مالیاتی کشور راه اندازی شده است  برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://tccim.ir/Images/Docs/fl_14320.pdf

...