اطلاعات مرتبط با "اقتصاد جهان"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
چشم‏ انداز اقتصاد جهان بر اساس گزارش اکتبر 2020 صندوق بین‏ المللی پول گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/07/23
ویروس کرونا؛ اختلال در زنجیره تامین جهانی و نحوه مقابله بنگاه ها گزارش های فارسی 1398/12/11
چشم ‏انداز مدیران ‏عامل بنگاه ‏ها از اقتصاد جهان در سال 2020 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1398/12/07
پیش‏ بینی سازمان ملل متحد از اقتصاد جهان و ایران گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1398/11/07
ده پیش‏ بینی اقتصادی مهم برای سال 2020 گزارش های فارسی 1398/10/14
چشم انداز اقتصاد ایران و جهان (بر اساس گزارش اکتبر 2019 صندوق بین ‏المللی پول) گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1398/07/24
برخی اخبار اقتصادی از سایر کشورهای جهان گزارش های فارسی 1398/05/30
طبقه ‏بندی اقتصادهای جهان در سال 2019 گزارش های فارسی 1398/04/17
چشم انداز اقتصاد جهانی طی افق 2021 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1398/03/18