اطلاعات مرتبط با "مریم_خزاعی "
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
تورم خرداد 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/04/01
مروری بر وضعیت متغیرها و شاخص های اقتصادی خرداد 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/03/31
تامین مالی در فروردین 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/03/17
تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا- فصل نخست 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/03/02
تورم اردیبهشت 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/03/01
دقت چشم انداز رشد اقتصادها گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/02/31
مروری بر وضعیت متغیرها و شاخص های اقتصادی اردیبهشت 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/02/27
روند و چشم انداز قیمت کالاهای اساسی 2024-2020 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/02/20
چشم انداز کشورهای صادرکننده نفت گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/02/11
بازارهای مالی 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/02/07
تامین مالی در سال 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/02/06
تورم فروردین 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/02/04
چشم انداز اقتصاد جهان و ایران گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/31
وضعیت تولید نفت خام اوپک مارس 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/30
مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی فروردین 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/30
شاخص تولید صنایع بورسی اسفند 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/27
چشم انداز توسعه آسیا گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/22
مقابله با بحران افزایش بهای مواد غذایی گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/16
طرح ده محوری کاهش مصرف نفت گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/15
تجارت کالایی سال 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/09
تجارت کالایی اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/08
تولید صنعتی و معدنی یازده ماهه 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/07
تورم در اقتصاد ایران گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/06
نفت خام اوپک فوریه 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/12/25
شاخص تولید صنایع بورسی بهمن 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/12/25
تراز پرداخت ها پاییز 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/12/23
تضعیف شدید سرمایه ‏گذاری در بخش معدن گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/11/25
تولید نفت اوپک ژانویه 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/11/23
تحولات بازار نفت اوپک طی سال 2021 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/10/29
ریسک‏ های جهان گزارش 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/10/22