مطالعه تطبيقي قانون و آيين‌نامه‌ سرمايه‌گذاري خارجي در ايران با چند كشور منتخب

تاريخ 1396

این طرح پژوهشی در مرحله اول ضمن مروری بر ادبیات سرمایه‌گذاری خارجی، روندهای جهانی سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و توصیه‌های نهادهای اقتصاد جهانی در خصوص تدوین یک شیوه مطلوب از قانون و مقررات حقوقی مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری خارجی را مورد بررسی قرارداده است. در ادامه قوانین سرمایه‌گذاری خارجی برخی از مناطق و کشورهای منتخب مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته است و در نهایت به تحلیل و بررسی قانون و آیین‌نامه جاری سرمایه‌گذاری خارجی ایران پرداخته شده است.
دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته