راهبرد سیاست خارجی برای ارتقاء جایگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط جدید بین الملل

تاريخ 1393

جهاني شدن اقتصاد، توسعه اقتصادي كشورها را بيش از هر زمان ديگري به رويكردها، رفتارها و مناسبات خارجي وابسته ساخته است. اهميت، ضرورت و حساسيت تأثير فضاي بين‌المللي در روند توسعه كشورها ناشي از اين واقعيت است كه امروزه نقش متغيرهاي داخلي در فرآيند توسعه‌اي كشورها به مرحله‌اي از ثبات نسبي رسيده و شاهد شناخت، به كارگيري و نهادينه شدن ظرفيت‌هاي داخلي اعم از اقتصادي، اجتماعي و سياسي در اين فرآيند هستیم.
اگرچه سرعت و كيفيت ورود به مسیر توسعه اقتصادی با توجه به ظرفيت‌هاي گوناگون براي كشورها متفاوت است اما درك و پذيرش قواعد توسعه به عنوان يك امر اجتناب ناپذير و تلاش كمتر براي تغيير اين قواعد به يك رفتار عمومي در صحنه بين‌المللي تبديل شده است. اين رفتار در سال‌هاي اخير با توجه به محدود بودن ظرفيت‌هاي بين‌المللي در شكل رقابت شديد ميان كشورهاي در حال توسعه نيز ظاهر شده كه خود، تغيير سريع رفتارها و رويكردهاي داخلي و خارجي دولت‌ها را موجب گرديده است.

دریافت فایل کامل
دریافت فایل خلاصه گزارش (راهکار و توصیه های سیاستی)

    وضعیت: پایان یافته