بررسی، آسیب‌شناسی و ارائه راهکار در مورد بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 1397 و 1398

تاريخ 1399


دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته