ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی

تاريخ 1389

ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی

(با تاکید بر صنعت، خانوار، بودجه عمومی دولت و اقتصاد کلان)

مرداد 1389 

 


دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته