بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

تغییر جایگاه ایران در جهان طی یک دهه گذشته

تاريخ 1398/03/11

طی یک دهه گذشته، جایگاه ایران به لحاظ نرخ رشد اقتصادی در میان 191 کشور جهان، 89 پله سقوط کرده است. آمار مربوط به نرخ تورم 191 کشور جهان نشان می‏ دهد در سال 2018، تنها 4 کشور نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم ایران داشته‏ اند. جایگاه ایران در جهان به لحاظ نرخ بیکاری و نرخ رشد حجم تجارت در سال های 2009 و 2018 نیز در فایل پیوست درج شده است.
دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (410) کلیدواژه: #جایگاه ایران در جهان #نرخ رشد اقتصادی #نرخ تورم #نرخ بیکاری #نرخ رشد حجم تجارت #صندوق بین المللی پول