بهره برداری از مطالب ذيل با ذكر منبع بلامانع است

گزارش عملکرد معاونت بررسی های اقتصادی در سال 1401

تاريخ 1402/01/21

معاونت بررسی های اقتصادی یکی از معاونت های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران است که به دلیل نقش، ماهیت و نوع کارکرد تلاش می نماید تا ضمن ایفای وظایف محوله، با رویکرد شناسایی فرصت های جدید برای توسعه فعالیت ها نسبت به ارتقاء سطح دانش فعالان اقتصادی، ارائه تحلیل ها و بررسی های کارشناسی حول مسائل اقتصاد کلان و کسب وکارها و همچنین ارائه توصیه های سیاستی و راهکارها برای رفع مشکلات شناسایی شده، با استفاده از توان کارشناسی موجود و یا برون سپاری، اقدام نماید.
این معاونت از دو مدیریت «گردآوری و تحلیل آمارهای اقتصادی» و «پژوهش ها و مطالعات اقتصادی»، تشکیل شده است که در چارچوب وظایف مشخص شده و با رویکرد تقویت توام کیفی و کمی فعالیت های مرتبط نسبت به انجام امور محوله اقدام می کنند. گزارش حاضر با نگاهی به اهم فعالیت های معاونت طی سال 1401تهیه شده و از جمله ویژگی های بارز عملکرد این معاونت، توسعه فعالیت ها در حوزه تعمیق بررسی های کارشناسی و تهیه بسته های سیاستی و همچنین استفاده بهینه از امکانات موجود و یا نهادهای برون سازمانی برای تقویت ارتباط با تشکلها در راستای انجام طرح های پژوهشی و سایر موارد مشابه است.
دریافت فایل کامل گزارش
خواندن صفحه (545)
متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 30 دقیقه
کلیدواژه: #عملکرد #معاونت_بررسی_های_اقتصادی #1401