اطلاعات مرتبط با "����������������������"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
دولت گذشته، دولت آینده گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/07/11
تجارت نیمه نخست 1401 گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ‏ اسمعیلی 1401/07/11
جایگاه ضعیف ایران در واردات هند گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/07/06
تورم شهریور 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/07/02
ذهنیت مصرف‏ کنندگان در مورد تورم گزارش های فارسی سارا محمدی 1401/06/30
تحولات مرتبط با پروانه‏ های ساختمانی صادره در کشور 1400-1391 گزارش های فارسی فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی 1401/06/30
جهش صادرات عربستان سعودی به اتحادیه اروپا گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/06/29
مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب شهریور 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/06/28
تحولات رشد اقتصادی در فصل نخست 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/06/23
تجارت ایران و چین گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/06/21
سرمایه ‏گذاری مستقیم خارجی فصل نخست 2022 گزارش های فارسی علی اکبر ریاحی 1401/06/15
ارزیابی اقتصاد عربستان سعودی گزارش های فارسی پریسا مطرانلویی 1401/06/15
وضعیت بازار پول در تیر 1401 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/06/13
شاخص زیست‏ پذیری در محیط‏ های شهری سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/06/13
توصیه ‏های بانک جهانی به اقتصادهای منطقه منا برای مهار تورم گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/06/12
واردات ماشین الات معدنی گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/06/09
کیفیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/06/08
مروری بر تجارت ایران طی 5 ماهه نخست 1401 گزارش های فارسی 1401/06/07
تورم مرداد 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/06/01
تجارت ایران و هند طی نیمه نخست 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/05/31
تجارت با اتحادیه اروپا طی نیمه نخست 2022، ایران- ترکیه- عربستان سعودی گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/05/26
مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب مرداد 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/05/24
وضعیت شاخص شکاف جنسیتی سال 2022 در ایران و جهان گزارش های فارسی 1401/05/24
Iran and Turkey Inflation in June 2022 گزارش های انگلیسی Maryam Khazaie 1401/05/19
تجارت اقلام کشاورزی و غذایی طی فصل نخست 1401 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/05/19
تحولات تولید، اشتغال و مزد و حقوق کارکنان کارگاه های بزرگ صنعتی گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/05/11
مروری بر تجارت ایران طی 4 ماهه نخست 1401 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/05/10
چشم انداز رشد اقتصادی، تورم و تجارت جهان 23-2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/05/05
بازار پول در خرداد 1401 گزارش های فارسی 1401/05/01
تورم تیر ماه 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/05/01
مروری بر وضعیت متغیرها و شاخص های اقتصادی تیر 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/04/28
بازار کار در بهار 1401 گزارش های فارسی 1401/04/22
چارچوب‌های سیاست پولی؛ معرفی شاخص جدید گزارش های فارسی پریسا مطرانلویی 1401/04/22
تراز پرداخت ها در سال 1400، بهبود حساب کالا همراه با تضعیف حساب خدمات و سرمایه گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/04/13
بازار پول در فروردین 1401 گزارش های فارسی 1401/04/13
تجارت و رشد اقتصادی گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/04/11
مروری بر تجارت ایران طی سه ماهه نخست 1401 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/04/08
توقف رشد سرمایه گذاری گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/04/07
تورم خرداد 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/04/01
مروری بر وضعیت متغیرها و شاخص های اقتصادی خرداد 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/03/31
شاخص بهای تولیدکننده در سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/03/18
بارومتر زنجیره تامین جهانی گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/03/18
تامین مالی در فروردین 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/03/17
نگاهی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های دانش بنیان گزارش های فارسی پریسا مطرانلویی 1401/03/17
تجارت کالاها و خدمات اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/03/16
بازار کار در سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/03/11
مروری بر تجارت کالایی ایران طی دو ماهه نخست 1401 گزارش های فارسی 1401/03/11
وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال 1400 و فروردین 1401 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/03/10
تولیدات صنعتی و معدنی در سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/03/08
IRAN-RUSSIA گزارش های انگلیسی Mahsa Rajabi Nejad 1401/03/07
IRAN-INDIA گزارش های انگلیسی Mahsa Rajabi Nejad 1401/03/02
تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا- فصل نخست 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/03/02
تورم اردیبهشت 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/03/01
دقت چشم انداز رشد اقتصادها گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/02/31
تجارت کالایی ایران در فروردین 1401 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/02/28
مروری بر وضعیت متغیرها و شاخص های اقتصادی اردیبهشت 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/02/27
اثرات جنگ روسیه و اوکراین گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/02/26
روند و چشم انداز قیمت کالاهای اساسی 2024-2020 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/02/20
چهار عامل اثرگذار بر چشم انداز تورم گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/02/20
چشم انداز کشورهای صادرکننده نفت گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/02/11
شاخص آینده سبز 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/02/11
چشم انداز بازار کار در سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/02/07
بازارهای مالی 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/02/07
شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/02/07
تامین مالی در سال 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/02/06
تجارت کالایی ایران در سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/02/04
گزارش عملکرد معاونت بررسی های اقتصادی در سال 1400 گزارش های فارسی 1401/02/04
تورم فروردین 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/02/04
چشم انداز اقتصاد جهان و ایران گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/31
وضعیت تولید نفت خام اوپک مارس 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/30
بازار پول در بهمن 1400 گزارش های فارسی 1401/01/30
مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی فروردین 1401 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/30
شاخص تولید صنایع بورسی اسفند 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/27
بازار کار در پایان سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/01/27
وضعیت درآمدی و هزینه ‏ای در شهر و روستا طی دهه 1390 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/01/24
چشم انداز توسعه آسیا گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/22
سرمایه‏ گذاری خارجی طی 20 سال منتهی به سال 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1401/01/21
مقابله با بحران افزایش بهای مواد غذایی گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/16
طرح ده محوری کاهش مصرف نفت گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/15
تجارت کالایی سال 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/09
تجارت کالایی اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/08
تولید صنعتی و معدنی یازده ماهه 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/07
تورم در اقتصاد ایران گزارش های فارسی مریم خزاعی 1401/01/06
نفت خام اوپک فوریه 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/12/25
شاخص تولید صنایع بورسی بهمن 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/12/25
بازیابی بنگاه ‏های کوچک و متوسط پس از کووید-19 و توانمندسازی آنها گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/12/24
تراز پرداخت ها پاییز 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/12/23
بازار پول در دی ماه 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/12/23
شاخص حقوق مالکیت ایران و جهان در سال2021 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/12/22
ماتریس سرمایه گذاری مستقیم خارجی گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/12/22
رشد اقتصادی نه ماهه 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/12/22
وضعیت تجارت یازده ماهه 1400 گزارش های فارسی 1400/12/17
مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی اسفند 1400 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/12/17
توصیه‏ های‏ صندوق بین ‏المللی پول برای بازیابی اقتصادی کشورها پس از کووید-19 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/12/09
مروری بر وضعیت صنعت نمایشگاه در جهان گزارش های فارسی 1400/12/07
تغییر الگوهای تجاری جهان در سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/12/03
گذار به سمت صفر خالص؛ هزینه‏ ها و منافع گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/12/01
تامین مالی ده ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی 1400/11/25
تضعیف شدید سرمایه ‏گذاری در بخش معدن گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/11/25
تولید نفت اوپک ژانویه 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/11/23
شاخص تولید صنایع بورسی دی 1400 گزارش های فارسی 1400/11/20
بنگاه داده-محور 2025 گزارش های فارسی 1400/11/20
تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی طی 9 ماهه 1400 گزارش های فارسی 1400/11/20
رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه و مجاور براساس فهرست ژانویه 2022 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش های فارسی 1400/11/19
بازار پول در آذر 1400 گزارش های فارسی 1400/11/19
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان بهمن 1400) گزارش های فارسی 1400/11/19
تحقیق و توسعه در ایران گزارش های فارسی پریسا مطرانلویی 1400/11/17
توسعه زنجیره ارزش جهانی GVCs گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/11/13
موقعیت برتر استان تهران در کشور در بخش صنعت ساخت گزارش های فارسی 1400/11/12
ضرورت اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران گزارش های فارسی پریسا مطرانلویی 1400/11/10
وضعیت مجوزهای صنعتی و معدنی استان تهران گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/11/10
وضعیت تجارت اقلام دارویی و پزشکی طی 9 ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/11/10
World Economic Outlook 2022 (updated January 2022 by IMF) گزارش های انگلیسی 1400/11/10
وضعیت تجارت ده ماهه 1400 گزارش های فارسی 1400/11/09
چشم انداز رشد اقتصاد جهان 2022 گزارش های فارسی 1400/11/06
سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه بنگاه ‏های برتر گزارش های فارسی پریسا مطرانلویی 1400/11/05
بازار پول در آبان 1400 گزارش های فارسی 1400/11/05
تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه سال 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/11/04
تورم دی 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/11/02
مطالبات غیرجاری سیستم بانکی در تابستان 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/11/02
تحولات بازار نفت اوپک طی سال 2021 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/10/29
مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران و هند طی 9 ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی 1400/10/29
تامین مالی نه ماهه نخست 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/10/28
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان دی 1400) گزارش های فارسی 1400/10/28
تراز پرداخت‏ ها نیمه نخست 1400 گزارش های فارسی 1400/10/27
ریسک‏ های جهان گزارش 2022 گزارش های فارسی مریم خزاعی 1400/10/22
آثار محدودیت ‏های تجاری بر اقتصاد گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/22
بازار کار در پاییز 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/21
تحولات تولید در کارگاه‏ های بزرگ صنعتی نیمه نخست 1400 گزارش های فارسی 1400/10/20
تابستان 1400؛ رونق ملایم صنعت همراه با رکود دو بخش کشاورزی و معدن گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/15
وضعیت تجارت طی 9 ماهه 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/13
تحولات تولید و تجارت برق در تابستان 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/12
بهبود نسبی انتظارات جوامع برای سال 2022 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/12
بزرگترین موافقت‏نامه تجارت آزاد میان 15 کشور جهان گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/11
مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی 8 ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/07
تحولات رشد اقتصادی طی نیمه نخست 1400 (بر اساس آمارهای بانک مرکزی) گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/10/07
مروری بر لایحه بودجه 1401 (بودجه عمومی) گزارش های فارسی 1400/10/06
چشم ‏انداز منطقه منا 2022 گزارش های فارسی 1400/10/06
تامین مالی هشت ماهه نخست 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/10/05
مقایسه رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی طی نیمه نخست 1400 گزارش های فارسی 1400/10/04
تورم آذر 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/10/01
نحوه مقابله بنگاه ‏ها با کمیابی منابع پایدار گزارش های فارسی 1400/09/30
تورم؛ مهم‏ترین متغیر اقتصاد ایران (برگرفته از سخنان دکتر مسعود نیلی در گردهمایی کارآفرینان انرژی آذر 1400) گزارش های فارسی 1400/09/30
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان آذر 1400) گزارش های فارسی 1400/09/30
وضعیت تولید منابع آبی طی هشت ماهه 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/27
چشم انداز بهبود نامتوازن اقتصاد جهان گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/27
روابط تجاری ترکیه با کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان طی پنج سال منتهی به 2020 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/23
آمادگی آتی بنگاه‏ های کوچک و متوسط گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/21
تولیدات صنعتی جهان در فصل سوم 2021 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/21
وضعیت درآمدهای مالیاتی سال 1399 و هفت ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/20
مروری بر وضعیت بخش کشاورزی استان تهران گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/16
اقتصاد دیجیتال گزارش های فارسی 1400/09/16
مروری بر وضعیت تجارت جهان طی 9 ماهه نخست 2021 با تاکید بر کشورهای گروه 20 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/16
مهار تورم از طریق اصلاح نرخ بهره سیاستی در کشورهای آمریکای لاتین گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/14
تولید کالاهای منتخب صنعتی طی 7 ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/14
فناوری‏ های برتر نوظهور گزارش های فارسی 1400/09/10
تثبیت سه ساله نرخ ارز رسمی در ایران گزارش های فارسی 1400/09/08
معکوس شدن جریان تجارت در آبان 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/08
تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی سه فصل نخست 2021 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/07
مروری بر روابط تجاری ایران و ترکیه با سوریه گزارش های فارسی 1400/09/02
تورم آبان 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/09/02
اصلاحات موردنیاز در اقتصاد نیجریه گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/09/02
تامین مالی هفت ماهه نخست 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/08/30
وضعیت بیمه ‏شدگان تامین اجتماعی در بهار 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/08/30
وضعیت ایران در شاخص شکاف جنسیتی سال 2021 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/08/26
شاخص جهانی حاکمیت قانون 2021 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/08/25
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان آبان 1400) گزارش های فارسی 1400/08/25
چشم انداز مصرف وسایط نقلیه در منطقه آسیا گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/08/23
درآمدهای مالیاتی طی نیمه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/08/19
بازار پول در شهریور 1400 گزارش های فارسی 1400/08/19
وضعیت یارانه انرژی در جهان گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/08/18
نقش منفعل تجارت در اقتصاد طی دهه 1390 گزارش های فارسی 1400/08/17
تولید کالاهای منتخب صنعتی طی نیمه نخست 1400 گزارش های فارسی 1400/08/15
وضعیت تراز پرداخت‏ ها طی بهار 1400 گزارش های فارسی 1400/08/12
چشم انداز اقتصادی مناپ در سال 2021 (براساس گزارش اکتبر صندوق بین ‏المللی پول) گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/08/10
مطالبات غیرجاری سیستم بانکی - بهار 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/08/09
تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی هفت ماه نخست 1400 گزارش های فارسی 1400/08/08
نقش نفت در اقتصاد ایران گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/08/08
وضعیت جهانی ساخت و ساز و چشم ‏انداز آن گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/08/05
اقتصاد استان تهران گزارش های فارسی 1400/08/05
وضعیت انرژی‏ های تجدیدپذیر- شهریور 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/08/03
تورم مهر 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/08/03
تسهیلات پرداختی بانک‏ ها طی نیمه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/07/28
رویکردها درحوزه سیاست‏ های حمایتی بخش کشاورزی گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/07/28
تامین مالی نیمه نخست 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/07/28
رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه و مجاور براساس فهرست اکتبر 2021 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش های فارسی 1400/07/27
متغیرهای کلان پولی کشور طی ده سال اخیر گزارش های فارسی 1400/07/27
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان مهر 1400) گزارش های فارسی 1400/07/27
چشم‏ انداز اقتصاد ایران - بانک جهانی- اکتبر 2021 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/07/26
تجارت کالایی ایران طی نیمه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/07/25
مروری بر وضعیت تولید نفت خام و گاز طبیعی گزارش های فارسی 1400/07/24
چشم ‏انداز اقتصاد ایران بر اساس آمار 12 اکتبر 2021 صندوق بین‏ المللی پول گزارش های فارسی 1400/07/21
چشم انداز رشد و تورم جهان و ایران گزارش های فارسی 1400/07/21
تولید کالاهای منتخب صنعتی طی 5 ماه نخست 1400 گزارش های فارسی علی اکبر ریاحی 1400/07/20
تراز پرداخت ها در فصل بهار 1400 گزارش های فارسی 1400/07/19
وضعیت بازار پول در پایان مرداد 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/07/18
تحولات تولید آب طی پنج ماه نخست 1400 گزارش های فارسی 1400/07/17
کسب ‏وکارهای خانوادگی در جهان گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/07/17
تحولات تولید و تجارت برق طی فصل بهار 1400 گزارش های فارسی 1400/07/14
سرمایه ‏گذاری طی دهه 1390 گزارش های فارسی 1400/07/12
بازار کار در تابستان 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/07/12
مروری بر وضعیت تولید ناخالص داخلی استان تهران گزارش های فارسی 1400/07/11
وضعیت بازار مسکن شهر تهران- شهریور 1400 گزارش های فارسی 1400/07/11
تنوع بخشی صادرات گزارش های فارسی 1400/07/10
تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی نیمه نخست 1400 گزارش های فارسی 1400/07/10
وضعیت تجارت اقلام دارویی و پزشکی طی 5 ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/07/07
چشم‏ انداز رشد اقتصادی جهان (سپتامبر 2021) گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/07/04
تورم شهریور 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/07/03
مقایسه آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی گزارش های فارسی 1400/06/31
شاخص مقدار تولید از بهار 1390 تا بهار 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/30
وضعیت بخش ساختمان طی دهه 1390 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/30
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان 30 شهریور 1400) گزارش های فارسی 1400/06/30
تولیدات صنعتی جهان - فصل دوم 2021 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/24
دولت مقاومتی گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/23
وضعیت انرژی‏ های تجدیدپذیر- مرداد 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/22
تسهیلات پرداختی بانک‏ ها طی 5 ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/21
تجارت با رویکرد توسعه پایدار گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/21
تجارت اقتصادهای گروه 20 در نیمه نخست 2021 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/15
تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 5 ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/15
تشویق صادرات گزارش های فارسی 1400/06/15
حکمرانی آب گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/06/14
تله عمیق درآمد ملی گزارش های فارسی 1400/06/10
وضعیت بازار مسکن شهر تهران- مرداد 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/09
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان 9 شهریور 1400) گزارش های فارسی 1400/06/09
شاخص بهای کالاهای صادراتی طی فصل نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/08
نگاهی بر آخرین وضعیت تجارت ایران و اتریش گزارش های فارسی 1400/06/07
مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی 4 ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/07
وضعیت بیمه شدگان تامین اجتماعی گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/06/03
چشم ‏انداز کارآفرینی و بنگاه‏ های کوچک و متوسط گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/06/03
تورم مرداد 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/06/01
وضعیت شاخص محرومیت کشور در سال 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/05/31
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب - مرداد 1400 گزارش های فارسی 1400/05/24
تسهیلات پرداختی بانک‏ها طی 4 ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/05/24
تحول ساختاری از طریق تغییرات فناوری و نوآوری گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/05/24
عملکرد نهادها در مقابله با کووید-19 در کشورهای OECD گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/05/24
وضعیت عرضه و معاملات اوراق فولادی در بورس کالا گزارش های فارسی 1400/05/20
وضعیت صادرات کالایی ایران به افغانستان طی فصل نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/05/19
تجارت محصولات پلیمری طی فصل نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/05/19
بهای تولیدکننده برق در بهار 1400 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/05/18
تولید گوشت در بهار 1400 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/05/17
مروری بر وضعیت تجارت در بخش فلزات طی بهار 1400 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/05/16
اقدامات حمایتی دولت‏ ها طی بحران کووید-19 (براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی-OECD) گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/05/16
وضعیت تولید فولاد خام در ایران و جهان- ژوئن 2021 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/05/16
وضعیت بازار پول در پایان خرداد 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/05/13
وضعیت بازار مسکن شهر تهران- تیر 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/05/13
تجارت بخش کشاورزی و غذایی طی فصل نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/05/11
تشدید تامین ارز ترجیحی گزارش های چند رسانه ای 1400/05/10
تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی چهار ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی 1400/05/09
تراز پرداخت ‏های کشور از سال 1390 تا 1399 (براساس آمارهای بانک مرکزی ایران) گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/05/06
چشم‏ انداز اقتصادی جهان و مناطق مهم بر اساس گزارش جولای 2021 صندوق بین ‏المللی پول گزارش های چند رسانه ای 1400/05/06
تضعیف عمومی درآمد خانوارهای کشور گزارش های چند رسانه ای 1400/05/05
تشدید عدم تعادل در بازارکار در بهار 1400 (براساس آمارهای مرکز آمار ایران) گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/05/05
مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی فصل نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/05/04
تورم تیر ماه 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/05/04
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب - تیر 1400 گزارش های فارسی 1400/04/28
تسهیلات پرداختی بانک‏ ها طی سه ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/04/28
ابزارهای سیاستی برای مقاوم‏ سازی زنجیره های تامین گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/04/27
چشم انداز کشاورزی تا سال 2030 (براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/04/26
معاملات بازار بین بانکی از سال 1388 تا 1399 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/04/23
تولید، مصرف و تجارت برق گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/04/20
چشم انداز 2021 از منظر بنگاه ‏ها گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/04/16
مانده تسهیلات و سپرده‏ های بانکی طی دهه 99-1390 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/04/14
مروری بر روابط تجاری ایران و افغانستان گزارش های فارسی 1400/04/14
وضعیت بازار مسکن شهر تهران- خرداد 1400 گزارش های فارسی 1400/04/12
تجارت جهانی در فصل نخست 2021 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/04/12
شاخص صلح جهانی 2021 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/04/09
نمایی از وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران و ترکیه گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/04/09
شاخص مقدار تولید طی دهه 99-1390 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/04/09
تسهیلات پرداختی بانک‏ ها طی دهه 1399-1390 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/04/07
مروری بر دلایل افزایش بهای جهانی مواد غذایی گزارش های فارسی 1400/04/07
اثر حداقل مالیات شرکتی بر فعالیت ‏های اقتصادی گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/04/06
مقایسه آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی در سال 1399 گزارش های فارسی 1400/04/05
تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی فصل نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/04/05
تحولات رشد اقتصادی طی دهه 99-1390 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/04/05
اینفوگرافیک رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه براساس فهرست 25 ژوئن 2021 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش های فارسی 1400/04/05
تورم خرداد 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/04/02
وضعیت بخش ساختمان پاییز 1399 (براساس آمارهای بانک مرکزی ایران) گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/04/01
تسهیلات پرداختی بانکی در فروردین ماه 1400 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/04/01
تجارت کالایی ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا طی 4 ماه نخست 2021 گزارش های فارسی 1400/03/30
مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی دو ماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/03/29
قیمت مصالح ساختمانی طی سال ‏های 1395 تا 1399 (براساس آمارهای مرکز آمار ایران) گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/03/29
شاخص تاب ‏آوری اقتصادها در سال 2021 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/03/25
مروری بر وضعیت تجارت ایران با کشورهای سنگال، کنیا و مالی گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/03/25
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان خرداد 1400) گزارش های فارسی 1400/03/25
50 سال تولید فولاد گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/03/24
مطالبات غیرجاری سیستم بانکی- پاییز 1399 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/03/23
وضعیت بازار پول در سال 1399 گزارش های فارسی 1400/03/19
بازار کار ایران در قیاس با سایر کشورها گزارش های فارسی 1400/03/19
مروری بر وضعیت تراز پرداخت‏ ها طی نه ماهه نخست 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/03/18
آمادگی کسب و کارها برای جامعه آینده گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/03/18
آینده صنعت ساخت 2021 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/03/18
روند فصلی صادرات و واردات کالایی اقتصادهای در حال توسعه طی فصل پایانی 2019 الی فصل نخست 2021 گزارش های فارسی 1400/03/12
رونق اقتصادی از مسیر احیا و توسعه صنعتی گزارش های فارسی 1400/03/11
ارزیابی عملکرد و اثربخشی قانون رفع موانع تولید رقابت‏ پذیر و ارتقای نظام مالی گزارش های چند رسانه ای 1400/03/11
وضعیت بازار مسکن شهر تهران- اردیبهشت ماه 1400 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/03/10
تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی دوماهه نخست 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/03/10
استراتژی های کربن زدایی در تولید فولاد گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/03/10
معادن در حال بهره ‏برداری کشور در سال 1398 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/03/09
انتظارات از دولت سیزدهم 1404-1400 گزارش های فارسی 1400/03/08
فهرست 10 شغل جدید پس از همه ‏گیری کووید-19 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/03/05
نسبت تسهیلات به سپرده بانکی در بهمن 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/03/05
تجارت جهان در فصل نخست 2021 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/03/04
فلرسوزی در ایران و جهان- 2020 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/03/02
تورم اردیبهشت 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/03/01
تجارت ایران و ترکیه در فصل نخست 2021 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/03/01
خلاصه وضعیت تجارت ایران و اتحادیه اروپا در فصل نخست 2021 گزارش های فارسی 1400/02/29
ارتقای بهره‏ وری بنگاه‏ های کوچک و متوسط گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/02/29
دارایی های دیجیتالی در بازار سرمایه گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/02/29
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان اردیبهشت 1400) گزارش های فارسی 1400/02/28
درآمدهای مالیاتی کشور در سال 1399 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/02/27
اثر ناآرامی‏ های اجتماعی بر بازدهی بازار سهام گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/02/25
رشد تولید صنعتی جهان- در فصل چهارم و کل سال 2020 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/02/25
اثر دیجیتالی ‏سازی بر کسب‏ وکارها گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/02/22
به اشتراک‏ گذاری داده ‏ها و تقویت اعتماد عمومی (براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد) گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/02/22
وضعیت بازار کالاهای اساسی و چشم ‏انداز آن گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/02/21
وضعیت تولید فولاد خام در ایران و جهان- مارس 2021 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/02/20
انرژی‏ های تجدیدپذیر و برق گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/02/19
شاخص بهای تولیدکننده صنعت ساخت گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/02/18
وضعیت گذار انرژی در ایران و جهان گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/02/13
خلاصه وضعیت تجارت ماسک صورت در سال 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/02/12
میزان آسیب پذیری کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به بحران های مالی جهان گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/02/12
مروری بر تحولات نقدینگی و پایه پولی طی 4 دهه گذشته گزارش های فارسی 1400/02/11
بازار مسکن شهر تهران - فروردین 1400 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/02/08
تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/02/07
تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی فروردین 1400 گزارش های فارسی 1400/02/07
تجارت کالایی ایران در سال 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/02/06
وضعیت تورم بخش مسکن خانوارهای شهری در زمستان 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/02/05
تورم فروردین 1400 گزارش های چند رسانه ای 1400/02/05
شاخص تولید صنعتی شرکت ‏های بورسی گزارش های فارسی 1400/02/04
بازار نفت اوپک در مارس 2021 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/01/31
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان فروردین 1400) گزارش های فارسی 1400/01/31
چشم‏ انداز تقاضای فولاد جهان گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/01/29
چشم ‏انداز اقتصاد جهان و ایران گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/01/28
چشم‏ انداز تولید، مصرف و موجودی غلات گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/01/25
خروج از رکود همراه با انتظار رشد کم گزارش های چند رسانه ای 1400/01/23
تله عمیق تورم در ایران گزارش های چند رسانه ای 1400/01/23
شاخص آمادگی برای فناوری‏ های پیشرو گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/01/22
وضعیت بازار کار کشور طی 5 سال منتهی به سال 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/01/22
مروری بر خلاصه چشم ‏انداز اقتصادی ایران طی دو سال 1401-1400 (بر اساس گزارش چشم ‏انداز اقتصادی آوریل 2021 صندوق بین ‏المللی پول) گزارش های فارسی 1400/01/18
چشم ‏انداز فناوری و نوآوری گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/01/18
شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال 2021 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/01/18
توقف توسعه صنعتی و معدنی گزارش های چند رسانه ای 1400/01/18
احیا و بازیابی در بازارهای کار الگوها، سیاست‏ ها و پاسخ‏ ها به شوک همه ‏گیری کووید-19 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1400/01/17
تحولات بازار مسکن شهر تهران طی سال‏ های 1399- 1394 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1400/01/15
خلاصه وضعیت تجارت سال 1399 گزارش های فارسی 1400/01/11
تجارت 11 ماهه 1399 گزارش های فارسی 1400/01/11
بازدهی بازارها در سال 1399 گزارش های چند رسانه ای 1400/01/07
وضعیت گلخانه های کشور در سال 1399 گزارش های فارسی 1400/01/07
تحولات رشد اقتصادی طی نه ماهه 1399(از منظر دو مرجع) گزارش های فارسی 1400/01/07
تورم سال 1399 گزارش های چند رسانه ای 1400/01/01
خلاصه عملکرد معاونت بررسی‏ های اقتصادی در سال 1399 گزارش های چند رسانه ای 1399/12/26
یک دهه تجارت کالایی ایران با ترکیه گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/12/26
چالش پایداری زیست‏ محیطی در صنعت بسته ‏بندی گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/12/26
عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی 11 ماهه 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/12/24
رشد اقتصادی طی نه ماهه نخست 1399 گزارش های چند رسانه ای مهسا رجبی نژاد 1399/12/20
روند تورم طی 30 سال گذشته گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/12/20
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان اسفند 1399) گزارش های فارسی 1399/12/19
اقتصاد صنعت گردشگری طی بحران کووید-19 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/12/19
خلاصه چشم انداز عرضه و تقاضای جهانی نفت تا سال 2040 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/12/17
تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 11 ماهه نخست 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/12/13
اثر مالیات بر جذب سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/12/12
وضعیت اقتصاد کشورهای OECD در پایان سال 2020 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/12/12
تجارت کالایی ایران و عراق طی 10 ماهه نخست 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/12/11
تشدید حباب در بازار مسکن گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/12/10
یک دهه تجارت کالایی ایران با اروپا گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/12/09
دهه 2020، دهه تشدید عدم قطعیت‏ ها گزارش های فارسی 1399/12/06
وضعیت واکسیناسیون در سطح جهان و منطقه خاورمیانه گزارش های فارسی 1399/12/05
عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی ده ماهه 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/12/04
حداقل تورم موردانتظار برای سال 1399 گزارش های فارسی 1399/12/02
تسهیلات پرداختی بانک ها- فصل سوم 1399 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/12/02
وضعیت پروانه‏ های ساختمانی در فصل تابستان 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/11/29
شاخص ظرفیت‏ های مولد گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/11/29
ایجاد سیاست‏ های بهتر برای سیستم غذایی براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/11/29
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان بهمن 1399) گزارش های فارسی 1399/11/28
تحولات قیمت در حوزه تولید، صادرات و مصرف گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/11/25
مطالبات غیر جاری بانک‏ ها - تابستان 1399 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/11/25
پنج شاخص برای ارزیابی پیشرفت دیجیتالی شدن سازمان ها گزارش های چند رسانه ای فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/11/25
مروری بر وضعیت تراز پرداخت‏ ها در نیمه نخست 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/11/21
تفاوت سرمایه داری دولتی، سهام‏داران و ذینفعان گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/11/21
حمل و نقل سبز در دوران پساکرونا (بر اساس گزارش موسسه منابع جهانی) گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/11/20
چشم‏ انداز وضعیت خاورمیانه و شمال آفریقا (براساس گزارش چشم ‏انداز اقتصادی جهان بانک جهانی، ژانویه 2021) گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/11/19
وضعیت سپرده‏ های بانکی تا پایان آذر 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/11/19
وضعیت گردشگری ایران در تابستان 1399 گزارش های چند رسانه ای مهسا رجبی نژاد 1399/11/15
توصیه‏ هایی برای اقتصادهای منطقه خلیج فارس در دوران پساکرونا گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/11/15
وضعیت بازار پول در پایان آذر 1399 گزارش های فارسی 1399/11/14
وضعیت بخش سلامت ایران گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/11/14
ریسک‏ های جهانی در سال 2021، بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/11/12
اینفوگرافیک رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه براساس فهرست 21 ژانویه 2021 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش های فارسی 1399/11/12
تغییرات شاخص بهای تخم‏ مرغ خوراکی و مرغ گوشتی در سال 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/11/11
سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی در سال 2020 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/11/11
برگشت رونق به اقتصاد جهان گزارش های فارسی 1399/11/08
تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 10 ماهه نخست 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/11/08
تجارت ترجیحی آسیا و اقیانوسیه گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/11/08
اقتصاد ترکیه واصلاحات آن گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/11/08
سرمایه ‏داری ذینفعان گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/11/08
ترکیب درآمد مالیاتی کشور در نیمه نخست 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/11/07
گرایشات سال 2021 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/11/04
پیش بینی تورم 1399 گزارش های فارسی 1399/11/01
تجارت کالایی ایران با ترکیه طی 11 ماهه سال 2020 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/11/01
تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران با اوراسیا طی نه ماهه سال 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/11/01
صنعت گردشگری چه زمانی احیا خواهد شد؟ گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/10/30
چشم انداز بازار کالاهای اساسی تا سال 2022 گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/10/30
تجارت کالایی ایران و چین طی 9 ماهه نخست 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/10/30
مروری بر آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی منتخب (ارائه شده در جلسه هیات نمایندگان دی 1399) گزارش های فارسی 1399/10/30
نسبت تسهیلات به سپرده بانکی در مهرماه 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/10/29
روند متغیرهای بازار کار گزارش های چند رسانه ای فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/10/24
اصلاحات اقتصادی برزیل (توصیه ‏های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/10/23
تنظیم ‏گری بازار محصول و نحوه ارزیابی آن گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/10/23
Iran Economic Indicators گزارش های انگلیسی Foroogh Karimi-Amirkiasar & Mahsa Rajabi Nejad 1399/10/21
اختلال دوگانه و آینده مشاغل ( 5 نکته مهم گزارش آینده مشاغل 2020 مجمع جهانی اقتصاد) گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/10/20
تجارت کالایی ایران طی سه فصل نخست 1399 گزارش های فارسی 1399/10/17
اثر کووید-19 بر سرمایه‏ گذاری در اهداف توسعه پایدار گزارش های فارسی فروغ کریمی امیرکیاسر 1399/10/15
بازار مسکن شهر تهران آذر 1399 گزارش های فارسی مهسا رجبی نژاد 1399/10/14
سهم ناچیز ایران در تجارت جهانی ماسک صورت گزارش های فارسی 1399/10/13
افزایش تجارت