اطلاعات مرتبط با "Mahsa Rajabi Nejad"
عنوان گزارش نوع گزارش تهیه کننده تاریخ انتشار
Top 20 Largest Economies in 2035 گزارش های انگلیسی Mahsa Rajabi Nejad 1399/10/10
Economic outlook of Iran in 2020 گزارش های انگلیسی Mahsa Rajabi Nejad 1399/03/13