بازدهی روزانه بازارها:

آخرین گزارش بازار در تاریخ (1400/07/17):

شاخص
1400/07/17
1400/07/14
درصد تغییر
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 1,488,293 1,465,983 1.5 -
شاخص کل هم وزن 427,283 420,581 1.6 -
شاخص 30 شرکت بزرگ 80,455 78,938 1.9 -
بهای سکه امامی (تومان) 11,757,000 11,757,000 0
بهای نیم سکه (تومان) 6,050,000 6,020,000 0.5 -
بهای ربع سکه (تومان) 3,575,000 3,560,000 0.4 -
بهای سکه گرمی (تومان) 2,239,500 2,236,200 0.1 -
دلار سنا فروش (تومان) 27,208 27,460 0.9
دلار نیمایی حواله خرید (تومان) 23,200 23,182 0.1 -

« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »