بازدهی روزانه بازارها:

آخرین گزارش بازار در تاریخ (1400/07/28):

شاخص
1400/07/28
1400/07/27
درصد تغییر
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 1,449,497 1,436,372 0.9 -
شاخص کل هم وزن 398,347 397,265 0.3 -
شاخص 30 شرکت بزرگ 78,648 77,242 1.8 -
بهای سکه امامی (تومان) 11,714,000 11,690,000 0.2 -
بهای نیم سکه (تومان) 5,950,000 5,935,000 0.3 -
بهای ربع سکه (تومان) 3,500,000 3,490,000 0.3 -
بهای سکه گرمی (تومان) 2,200,000 2,195,000 0.2 -
دلار سنا فروش (تومان) 26,264 26,403 0.5
دلار نیمایی حواله خرید (تومان) 23,196 23,199 0

« قبلي [3] [2]