بازدهی روزانه بازارها:

آخرین گزارش بازار در تاریخ (1400/07/06):

شاخص
1400/07/06
1400/07/04
درصد تغییر
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 1,424,732 1,425,440 0
شاخص کل هم وزن 420,960 419,550 0.3 -
شاخص 30 شرکت بزرگ 76,151 76,306 0.2
بهای سکه امامی (تومان) 11,864,000 11,885,000 0.2
بهای نیم سکه (تومان) 5,950,000 6,000,000 0.8
بهای ربع سکه (تومان) 3,509,000 3,550,000 1.2
بهای سکه گرمی (تومان) 2,189,000 2,191,000 0.1
دلار سنا فروش (تومان) 26,571 26,655 0.3
دلار نیمایی حواله خرید (تومان) 23,026 23,026 0

« قبلي [3] [2] [1]