بازدهی روزانه بازارها:

آخرین گزارش بازار در تاریخ (1400/10/27):

شاخص
1400/10/27
1400/10/26
درصد تغییر
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 1,310,804 1,306,533 0.3 -
شاخص کل هم وزن 346,479 345,085 0.4 -
شاخص 30 شرکت بزرگ 71,357 71,044 0.4 -
بهای سکه امامی (تومان) 12,152,000 12,112,000 0.3 -
بهای نیم سکه (تومان) 6,650,000 6,580,000 1.1 -
بهای ربع سکه (تومان) 3,735,000 3,700,000 0.9 -
بهای سکه گرمی (تومان) 2,250,000 2,245,000 0.2 -
دلار سنا فروش (تومان) 26,033 25,983 0.2 -
دلار نیمایی حواله خرید (تومان) 24,439 24,464 0.1

« قبلي [3] [2] [1]