ليست مدارک مورد نياز جهت ابطال و يا تعليق کارت عضويت و بازرگاني

* تمامي فرمهاي قابل چاپ (تايپ شده فارسي) شامل "فرم استعلام بيمه تامين اجتماعي"، "فرم استعلام مفاصا حساب دارائي" به صورت آن لاين در بخش عضويت سايت قابل تکميل و چاپ مي باشد، جهت ثبت نام آن لاين اينجا را کليک نمائيد

الف) مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني اشخاص حقيقي
ب) مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني اشخاص حقوقي
ج) مدارك مورد نياز جهت تعليق كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي
الف) مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگاني حقيقي:
1- تقاضاي شخص در 1 نسخه.
2- گواهي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال (به همراه داشتن برگه هاي قطعی سالهایی که کارت بازرگانی اعتبار داشته و همچنین ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده و یا اظهارنامه های مالیاتی سالهای 90 به بعد الزامي است).
3- گواهي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي جهت ابطال(در صورت توليدي بودن).
4- اصل کارت بازرگاني.
5- اظهارنامه ابطالي ثبت نام در دفاتر بازرگاني در 1 نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و ميرداماد.


ب) مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگاني حقوقي:
1- تقاضاي شخص در 1 نسخه.
2- گواهي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال (به همراه داشتن برگه هاي قطعی سالهایی که کارت بازرگانی اعتبار داشته و همچنین ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده و یا اظهارنامه های مالیاتی سالهای 90 به بعد الزامي است).
3- گواهي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي جهت ابطال.
4- اظهارنامه ابطالي ثبت نام در دفاتر بازرگاني در 1 نسخه از اداره ثبت شرکتها واقع در تقاطع مدرس و ميرداماد.
5- صورتجلسه مجمع عمومي براي شرکتهاي سهامي عام، خاص و صورتجلسه هيئت مديره براي ساير شرکتها مبني بر ابطال کارت بازرگاني (در صورت عدم انحلال).
6- تصوير روزنامه رسمي اعلام انحلال شرکت در 1 نسخه (در صورت انحلال).
7- اصل کارت بازرگاني.


ج) مدارك مورد نياز جهت تعليق کارت بازرگاني حقيقي و حقوقي:
1- تقاضاي شخص در 1 نسخه.
2- اصل آگهي روزنامه مفقودي در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار (نام دارنده کارت [ حقيقي و يا حقوقي ] و شماره کارت بازرگاني در روزنامه درج گردد).